Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” – Lider de proiect transfrontalier

Colegiul  Național „Mihai Eminescu” a obţinut finanţare pentru proiectul transfrontalier „Innovative teaching and learning through developing of digital competences and implementation of STEM educational program” (Predarea și învățarea prin dezvoltarea competențelor digitale și prin implementarea programului STEM).  Derulat pe o perioadă de 18 luni, proiectul are ca obiectiv principal stabilirea unei cooperări strategice între Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bălți – Republica Moldova prin implementarea unui pachet integrat de programe educaționale și activități didactice.

Astfel, la Colegiul „Mihai Eminescu” se are în vedere dotarea fiecărei săli de clasă cu sisteme SMART (videoproiectoare, table interactive, internet, softuri educaționale etc), amenajarea unui laborator de informatică cu echipamente IT moderne și mobilier adecvat, precum și integrarea programelor STEM (Science, Tehnology, Engineering, Mathematics), folosite în școli americane, în învățare și predare. Un alt treilea partener implicat în derularea proiectului este asociația de părinți din colegiu, „Copiii Noștri Minți Educate – CNME”.

40 de cadre didactice din colegiu vor fi formate pentru a dobândi abilități de operare a sistemelor instalate pentru a desfășura ore de curs cu peste 1000 de elevi.

Cele două unităţi de învăţământ colaborează din anul 2016

Prin acest proiect declarat câştigător, cele două unităţi de învăţământ vor fi dotate cu tehnologie modernă, în funcție de interesele și necesitățile specifice.

Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți își propune amenajarea unui laborator de chimie performant, având în vedere interesul elevilor pentru performanța internațională la această disciplină.

Pe lângă achiziții, se vor desfășura activități ce includ: promovarea tradițiilor și obiceiurilor comune, susținere de lecții demonstrative, folosirea mijloacelor media moderne, organizarea de concursuri în planul de afaceri, simpozioane bilaterale cu cadre didactice, iar rezultatele acestei colaborări transfrontaliere vor fi consemnate în publicații, atât în România cât și în Republica Moldova.

Sustenabilitatea proiectului este evidentă, multe generații de beneficiari direcți ai educației vor putea să aplice tehnologia de vârf în proiectarea și învățarea lecțiilor într-un mod pragmatic și atractiv, stimulând gândirea critică și permițând accesul la resurse.

Cu siguranță, aceste investiții din școala noastră în domeniul educațional reprezintă contribuții pe termen lung ale creșterii calității modului de viață a întregii comunități, atât din punct de vedere economic cât și social, având ca scop final îmbunătățirea resurselor umane”, a declarat profesorul Cristina Chiriac, directorul Colegiului „Mihai Eminescu”.

Deja ai votat!