Astăzi – Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Lăsatul Secului de carne

Astăzi este Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi. Evanghelia Duminicii de azi vorbeşte despre sfârşitul lumii şi de marea Judecată de apoi a tuturor oamenilor. Aceasta este a treia şi ultima Duminică pregătitoare pentru Postul Paştelui,  pentru că aminteşte de sfârşitul veacurilor, de Judecată, de osânda veşnică a păcătoşilor şi de răsplătirea drepţilor în Împărăţia Cerurilor. Cine va cugeta la toate acestea, va trece cu folos prin post, se va ruga mai mult, îşi va mărturisi cu căinţă păcatele şi va primi cu mare evlavie Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos.

În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi este Lăsatul Secului de carne. Lăsatul Secului are două etape care conduc către Postul Paştelui: Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (7 martie) şi Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, când se lasă sec de brânză (14 martie).

Cuvântul sec, din sintagma „lăsatul secului”, este sinonim cu uscat, fără grăsime, de post. Însă, la Sfinţii Părinţi, accentul nu cade numai pe mâncare. Ei recomandă ca restricţiile alimentare să fie completate de rugăciune şi multe fapte bune.

În viaţa creştinilor ortodocşi, posturile care preced marile sărbători au o importanţă cu totul deosebită pentru că de ele este legat unul dintre actele centrale pe care ei le îndeplinesc în biserică, şi anume, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului. Respectarea postului este o condiţie esenţială pentru împărtăşirea cu vrednicie.

În acest an, în calendarul ortodox, Postul Paştelui va începe pe 15 martie, ultima zi de post fiind 1 mai. Postul Paştelui este cel mai aspru dintre cele patru mari posturi ale Bisericii Ortodoxe.

Postul Paştelui aminteste de postul de patruzeci de zile al Mântuitorului Iisus Hristos în pustie, înainte de a ieşi în lume pentru propovăduirea Evangheliei.

Deja ai votat!