Peste 3600 de locuri pentru copiii care intră în clasa pregătitoare

Pregătirile pentru organizarea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare au intrat pe ultima sută de metri. Miercuri, 17 martie, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi unităţile de învăţământ vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, a anunţat că pentru anul şcolar viitor sunt 3.653 de locuri în clasa pregătitoare. Practic, în planul de şcolarizare au fost incluse 202 clase pregătitoare. În fiecare clasă urmează a fi înscrişi câte 22 de copii. În cazuri excepţionale, se poate merge până la un efectiv maxim de 25 de copii într-o clasă.

Cererile de înscriere vor fi depuse în perioada 29 martie – 28 aprilie

În perioada 29 martie – 28 aprilie, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021. Astfel, în perioada 10 – 11 mai 2021, comisia naţională va procesa cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, iar copiii vor fi repartizaţi la școala de circumscripție. În perioada 11 – 18 mai 2021, la nivelul şcolilor vor fi procesate, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, cererile prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Pe 20 mai 2021, la şcoli şi pe site-ul inspectoratului școlar va fi afişată lista cu copiii înmatriculați și cu locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar se va derula în perioada 21 mai – 10 septembrie.

Deja ai votat!