Participare botoşăneană la un eveniment privind politica urbană a României

0

Radu Căjvăneanu, coordonatorul Centrului Europe Direct Botoșani, a participat pe 29 martie la evenimentul online „Politica urbană a României ghidul tău pentru orașe sustenabile”, organizat de echipa „Politica urbană a României”, în cadrul unui proiect european cofinanțat prin Fondul social european, Programul capacitate administrativă.

Au participat reprezentanți ai Guvernului României, Băncii Mondiale, cadre universitare, lideri ai societății civile din Euro-regiunea nord-est.

În cadrul evenimentului, după sesiunea de deschidere, a fost prezentată politica urbană a României și a avut loc o discuție moderată <Cine face orașul puternic>, despre implicarea societății civile în dezvoltarea orașelor. Cu această ocazie au fost prezentate și completate o serie de chestionare care au alcătuit un tablou divers și bine conturat al imaginii societății civile despre evoluția zonei urbane din care provine”, a declarat Radu Căjvăneanu, coordonatorul Centrului Europe Direct.

În cadrul întâlnirii, Radu Căjvăneanu a transmis o serie de propuneri organizatorilor, respectiv continuarea practicilor întâlnirilor online și după epuizarea proiectului prin parteneriat între organele administrației centrale, locale și societatea civilă; susținerea prin toate mijloacele a demersului unei bune părți a societății civile din Moldova românească pentru demararea unor proiecte care să reducă decalajul între Euro regiunea nord-est (în principal județele Vaslui și Botoșani) și celelalte zone din țară. „Este, vorba în primul rând, de realizarea unor coridoare de transport fiabile. Fără autostrăzi, regiunea Moldovei românești va fi condamnată la sărăcie.  Marea majoritate a cetățenilor din euro-regiune consideră ca fiind imperios necesară deschiderea reală și legătura atât cu sudul cât și cu vestul țării”, a explicat Radu Căjvăneanu.

Propuneri pentru realizarea unui dialog eficient cu cetăţenii

Totodată, el a propus realizarea la nivel național și respectiv regional a unui concurs intitulat „Orașe în dialog„. În cadrul concursului vor putea fi stabilite criterii pe baza cărora să se facă o departajare a localităților de diverse categorii în privința existenței și eficienței unui dialog real cu cetățenii. Coordonatorul Europe Direct a arătat că practicarea unor metode de consultare publică și participare deliberativă se poate realiza prin dezbateri publice, grupuri de lucru comune, ateliere de lucru și conferințe, sesiuni de brainstorming (tehnică de stimulare a creativităţii individuale prin organizarea de discuţii libere pe o temă dată – n.r.), forumuri deliberative. La acestea se adaugă metode moderne, eficiente și transparente de comunicare cu cetățenii: pagini web funcționale, informare directă a organizațiilor și grupurilor de interes ale cetățenilor, colaborare cu media, transmiterea ședințelor oficiale pe internet, publicații electronice tipărite, centre de informare pentru cetățeni, spații de afișaj în instituții.

Radu Căjvăneanu a mai propus ca la nivel inter-instituțional (administrații + ONG) să existe chei de control prin care să fie verificat modul în care dialogul cu cetățenii este unul real și nu formal. Spre exemplu: numărul de proiecte propuse de organizațiile societății civile, proporția și valoarea acestora, realizarea efectivă, opinii ale beneficiarilor că proiectele au fost realizate nu doar de dragul de a se cheltui niște bani și au îndeplinit criteriile de performanță și nevoile cetățenilor.

Deja ai votat!
se încarcă...