Amendă de 25.000 de lei aplicată de comisarii de mediu pentru incendierea unei miriști

Un foc aprins pentru arderea vegetației uscate a distrus habitatul natural al faunei sălbatice pe o suprafață de aproape șapte hectare. Sesizați în legătură cu cele întâmplate, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat o amendă de 25.000 de lei.

Incendiul a fost declanșat marți, pe 30 martie a.c., pe un amplasamentul de pe raza comunei Trușești, la o distanță de 500 metri de fondul forestier și la circa 1,2 kilometri de sat. „Zona afectată de incendiu aparține unui fond de vânătoare pe care au fost inventariați în anul 2020 un număr de 153 căpriori, 30 mistreți, 750 iepuri, 150 fazani și 50 de potârnichi, iar pășunea comunală este proprietate privată a UAT Trușești, predată prin contract de concesiune unei cooperative agricole”, au arătat comisarii de mediu.

În urma intervenției, comisarii de mediu au interzis, cu termen permanent, arderea vegetației ierboase și a stufului fără acceptul Agenției de Protecție a Mediului Botoșani și fără informarea în prealabil a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Trușești. Totodată, comisarii de mediu au aplicat amenda de 25.000 de lei.

Potrivit legislației în domeniul protecției mediului, este interzisă arderea miriștilor, a stufului, a tufărișurilor sau vegetației ierboase de către persoane fizice sau juridice, fără acceptul autorităților competente pentru protecția mediului și fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

În caz de neconformare, vor fi aplicate sancțiuni constând în amendă de la 3.000 până la 6.000 lei pentru persoane fizice și între 25.000 și 50.000 lei pentru persoane juridice.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este permisă numai în cazuri excepționale cum ar fi carantina fitosanitară sau pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, cu obligația de a solicita și obține, de la autoritățile competente, următoarele documente:

Accept de la Agenția pentru Protecția Mediului

Permis de lucru cu focul de la primărie (n.r. – obținerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului).

Totodată, înainte de începerea lucrărilor de incendiere a vegetației uscate, vor fi comunicate data, intervalul orar și locul în care se intenționează efectuarea acestor lucrări, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și la Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, și va fi informat Serviciul voluntar pentru situații de urgență al localității.

Garda Națională de Mediu solicită sprijinul administrațiilor publice locale și al tuturor cetățenilor de a lua toate măsurile care se impun pentru a preîntâmpina producerea unor noi incendii de miriști și vegetație uscată, care pot avea efecte devastatoare asupra mediului.

 

Deja ai votat!