Doliu în lumea academică. A plecat la Ceruri un renumit istoric, originar din Botoşani

0

Conducerea Facultăţii de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunţat, cu adâncă durere, trecerea la cele veșnice a Profesorului Ioan Caproşu, istoric emblematic al perioadei medievale și premoderne românești, important editor de documente slave și românești privitoare la istoria Iașilor și a Moldovei. Ioan Caproşu s-a născut pe 26 august 1934, în localitatea Mitoc – Botoşani.

Neobosit editor de documente și cercetător al istoriei Iașilor și Moldovei de la primele documente medievale până în secolul al XIX-lea, profesorul Caproșu lasă în urmă o operă vastă și importantă pentru oricine se va apleca și de acum înainte asupra trecutului meleagurilor noastre. Contribuțiile sale la colecția Documenta Romaniae Historica nu au reprezentat doar restituiri importante de documente, ci au deschis calea unor interpretări istorice esențiale pentru istoria vieții cotidiene medievale și premoderne românești. Cercetările sale asupra documentelor românești au fost valorificate în studii valoroase de istorie economică și socială (O istorie a Moldovei prin relațiile de credit până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Iași 1989; Relațiile economice ale Brașovului cu Moldova, Chișinău 1992, împreună cu Constantin A. Stoide). Profesorul și-a folosit priceperea și dăruirea în editarea primei ediții filologice a Bibliei de la 1688 (împreună cu reputații filologi Alexandru Andriescu și Vasile Arvinte). Orașul Iași îi datorează lucrările Documente privitoare la istoria orașului Iași (în zece volume)  și Iașii vechilor zidiri până la 1821, în colaborare cu Dan Bădărău. Domnia Sa și-a folosit atât formația de istoric, cât și pregătirea filologică în pregătirea unei generații excepționale de editori de documente și istorici, precum Petronel Zahariuc, Maria-Magdalena Székely, Laurențiu Rădvan și mulți alții.

Exigent, sever, dar un foarte bun pedagog, Profesorul Ioan Caproșu a rămas în inima multor generații de absolvenți prin insuflarea dragostei pentru Document în particular și pentru Istorie în general. Domnia Sa a fost Decan al Facultății de Istorie într-o perioadă de restructurare (1990-1996) și a promovat întotdeauna valoarea, prin aducerea la catedră a unor cercetători deja consacrați (Ștefan Gorovei, Victor Spinei, Dan Gh. Teodor) sau prin promovarea unor tineri (pe atunci) absolvenți. Ca o recunoaștere a meritelor Domniei Sale, Profesorul Caproșu a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Nu în ultimul rând, Profesorul Caproșu a fost apropiat de confrații de breaslă din Basarabia, pe care i-a sprijinit permanent.

Știința istorică românească și Facultatea de Istorie pierd unul din cei mai mari dascăli și cercetători ai trecutului ținuturilor noastre”, acesta este mesajul postat pe pagina de facebook a Facultăţii de Istorie.

„Un Reper Uriaș pentru comunitatea istoricilor, pentru cultura ieșeană și națională”

Mulţi dintre cei care au avut privilegiul de a-l avea profesor au transmis mesaje, la despărţirea de profesorul universitar Ioan Caproşu, membru de onoare al Academiei Române.

Dumnezeu să-l așeze de-a dreapta Sa! Regret nespus ! Un mare OM și un mare PROFESOR, ne-aţi călăuzit pașii cu atâta blândețe și profesionalism! Vă port în suflet o mare recunoștință și amintiri minunate, de la cursuri și seminarii, din toate momentele când ne-aţi arătat sufletul unui adevărat profesor! Vă mulțumesc! Drum lin printre stele, DOMNULE PROFESOR!

Drum lin către Îngeri, Domnule Profesor… A fost Dascălul nostru, care a avut o inimă atât de mare de au încăput în ea atâția discipoli!!!Regretăm pierderea imensă…Vă mulţumim pentru tot…

A plecat o pagină a Istoriei noastre… Mulţumesc pentru tot!!!

Dumnezeu să-l dea pacea și liniștea Sa! Nu pot uita când, întâlnindu-l prima dată pe stradă și intenționând să-l salut, mi-a luat-o înainte și m-a salutat scoțându-și pălăria. Venea dintr-o epocă unde bunele maniere erau firești și nu se sfia să le afișeze de teama de a nu părea desuet

Dumnezeu să-l odihnească! Nu cred să existe student la Istorie care să fi ratat întâlnirea cu Domnia Sa, într-o formă sau alta. Creator de școală și de istorici, gazdă primitoare în Ajunul Crăciunului la Catedra de Medievală pentru studenții ce-i treceau pragul. Un Reper Uriaș pentru comunitatea istoricilor, pentru cultura ieșeană și națională…un mare iubitor al Botoșanilor natali. Rămas bun, Domnule Profesor…”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise pe pagina Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „AL I Cuza” Iaşi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace şi veşnică să-i fie amintirea!

sursa foto – Ziarul de Iaşi

Deja ai votat!