100 de hectare împădurite de silvicultori

În campania de împăduriri din primăvara acestui an Direcția Silvică Botoşani a plantat 100 de hectare. Astfel, 49 de hectare reprezintă împăduriri integrale și 51 de hectare de completări în plantațiile mai vechi, potrivit Direcției Silvice Botoșani. Dintre acestea 49 ha au fost în plantațiile din fond forestier și 2 ha în plantații din teren degradat.

În cadrul acestei campanii, care a început pe 25 martie, au fost plantați 435 mii de puieți forestieri. Toți au provenit din pepinierele proprii. În pepinierele silvice, care înseamnă în cadrul județului o suprafață de 25 ha, mai sunt 315 mii din 800 mii de puieți forestieri și ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei, cât și pentru alți beneficiari.

Gamă variată de puieţi plantaţi 

Cele mai mari suprafețe plantate în această perioadă au fost în Pădurea Oneaga, com. Cristești – 4 ha, din cadrul O.S. Botosani, Pădurea Păltiniș – 5 ha, Pădurea Havârna – 5 ha din cadrul O.S. Darabani, Lunca Siretului, com. Vârfu Câmpului – 2 ha din cadrul O.S. Dorohoi, Pădurea Tudora – 5 ha, Pădurea Orășeni, com. Curtești – 5 ha, din O.S. Mihai Eminescu, Pădurea Runc – Bahlui, com. Frumuşica – 8 ha, din cadrul O.S. Flămânzi, Pădurea Ionășeni, com. Trușești – 5 ha, și Pădurea Bobulești, oraș Ștefănești – 6 ha, din cadrul O.S. Truşeşti

“În această primăvară au fost plantați o gamă largă de puieți forestieri precum gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireș, tei, mălin, nuc negru, sânger, sălcioară, lemn câinesc, dar si diferite sortimente de puieţi ornamentali”, potrivit Direcției Silvice Botoșani.

Puieți pregătiți pentru anul viitor

Pădurarii botoșăneni s-au îngrijit să aibă puieți și pentru anul următor.  “Pentru producerea puieților necesari în campaniile viitoare, s-au înființat culturi noi pe o suprafață de 193 ari, din care prin semănarea semințelor forestiere pe o suprafață de 106 ari și prin butășirea speciilor de plop și salcie pe o suprafață de 87 ari”, se arată în comunicatul Direcției Silvice.

Resurse financiare

Pentru această campanie fondul de conservare și regenerare de 1020 mii lei, a fost asigurat în totalitate la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și fondul de ameliorare a terenurilor cu destinație silvică, 18,2 mii lei, asigurat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

De asemenea, „în anul 2021 pentru toate lucrările de regenerarea pădurii (pregătirea terenului în vederea împăduririi, împăduriri, lucrări de ajutorare a regenerării naturale, întreţineri plantaţii), în cadrul Direcţiei Silvice Botoşani, se preconizează că se vor consuma cca. 4940 mii lei din care pentru lucrările de împăduriri din această primăvară este nevoie de 1038 mii lei”, au conchis reprezentanții Instituției. 

Deja ai votat!