APIA plătește subvențiile la motorină de anul trecut

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început să efectueze plățile în contul ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură. Sumele sunt aferente perioadei 01.07-30.09.2020, trimestrul III/2020, și perioadei 01.10-31.12.2020, trimestrul IV/2020.

Reprezentanții APIA au transmis printr-un comunicat de presă că suma totală care urmează a fi plătită este de 7.099.362 lei. Astfel, 358 de beneficiari vor primi suma de 4.022.406 lei pentru trimestrul III. Pentru trimestrul IV alți 344 de beneficiari vor primi 3.076.956 lei.

Cei care vor beneficia de  finanţarea aferentă schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură sunt: producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz care sunt înregistraţi în Registrul Naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere. De asemenea cei care sunt înregistraţi în Registrul agricol, registrul fermelor, registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare care exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere, conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.

Sunt eligibile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare.

Totodată, şi organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri pentru introducerea în cultură precum şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Termenul de depunere a cererilor s-a prelungit

APIA a anunțat că termenul de depunere a cererilor de acord privind ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură s-a prelungit. Astfel, fermierii pot depune cereri până pe 4 mai inclusiv pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01.01. – 31.03.2021 (trim. I al anului 2021)

Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al cererilor de plată este 30.04.2021, iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungește până pe data de 04.05.2021 inclusiv, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă: „În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declarații sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează”, se arată într-un comunicat de presă al APIA.

Cererile se transmit prin mijloace electronice la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Deja ai votat!