Zeci de şcoli fără autorizaţie de securitate incendiu

Zeci de unități de învățământ din județul Botoșani continuă să funcționeze fără autorizație de securitate la incendiu, iar alte zeci sunt atât de vechi încât nu necesită alinierea la noile norme. Situația a ieșit la iveală în urma unei analize făcută de reprezentanții ISU Botoșani, la finalul primului trimestru din acest an. Astfel, în județ există 831 de clădiri care aparțin unităților de învățământ, atât de stat, cât și private. Dintre acestea, doar 747 sunt funcționale, celelalte 84 fiind în conservare sau utilizate pentru alte activități. Din cele 747 de imobile aflate în administrarea unităților de învățământ (săli de clasă, cantine școlare, internate, săli de sport, laboratoare sau ateliere profesionale), 160 deţin autorizație de securitate la incendiu, în timp ce 102 funcționează fără să dețină un astfel de document.

„Responsabilitatea privind obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu revine administraţiilor locale în cazul unităţilor de învăţământ de stat, precum şi persoanelor juridice private în cazul unităţilor de învăţământ private”, spune șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, colonelul Dan Decebal Muraru.

Sute de imobile construite cu zeci de ani în urmă

Din cele 102 de clădiri care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, la cinci s-au efectuat lucrări de extindere, reabilitare sau modernizare fără obținerea avizului de securitate la incendiu, la alte 28 s-au efectuat lucrări în baza avizului de securitate la incendiu, dar nu au efectuat recepțiile la terminarea lucrărilor, iar la 69 s-au efectuat lucrări, dar nu vor mai intra sub obligația de a mai obține autorizație de securitate la incendiu, după apariția noului cadru legislativ, care instituie o serie de derogări.

Prin urmare, acestea au fost cât de cât modernizate, însă ce surprinde este numărul mare al clădirilor vechi. Este vorba de  485 de imobile construite cu zeci de ani în urmă, care nu necesită autorizație de securitate la incendiu. Asta pentru că, în decursul anilor, ele nu au suferit niciun fel de modificări de la momentul în care au fost date în folosință și prin urmare merg pe legislația veche aflată în vigoare la momentul inaugurării lor.

Deja ai votat!