Partenie Apostoaie – „Învierea Domnului Hristos rămâne temelia existenţei noastre” (video)

Zeci de credincioși botoșăneni au participat astăzi la Biserica Vovidenia la slujba Vecerniei, numită și Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf. În timpul slujbei a avut loc procesiunea scoaterii din Sfântul Altar a Sfântului Epitaf, care a fost așezat în mijlocul bisericii.

Preotul Partenie Apostoaie a declarat că Sfântul Epitaf simbolizează și face și pentru noi cei de astăzi prezentă persoana Mântuitorului Iisus Hristos. „Mântuitorul Iisus Hristos, coborât de pe cruce, este îngropat într-un mormânt care a aparținut lui Iosif cel din Arimateia, un mormânt nou și, aşezat acolo, păzit de soldații romani şi pecetluit ca nu care cumva să se întâmple ceva ce ar schimba istoria umanităţii. Această este viziunea omului. Atât a putut face omul. Să urască, să batjocorească, să umilească, să plănuiască răul, să mituiască pe un apostol, să-l corupă, să facă târg când nu trebuia, pentru cine nu trebuie, să intre pe teritoriul negocierilor însuşi Dumnezeu, să-l prindă, să-l schingiuiască, să-l răstignească şi să-l îngroape. Pe deasupra, să pecetluiască mormântul. Aceasta este lucrarea omului. Acum 2000 de ani, dacă totul s-ar fi oprit aici, nimic nu ar mai fi fost în istoria umanităţii. Omul a mers până la mormânt. Atât. De acum înainte, în schimb, totul se va schimba. În pofida tuturor restricţiilor, în pofida tuturor precauţiilor omeneşti, în pofida logicii, şi a naturalului, am putea spune noi, totul se răstoarnă. Vine Dumnezeu”, a spus preotul Partenie Apostoaie.

„Mormântul devine loc al naşterii pentru viaţa veşnică”

În continuare, în cuvântul său, preotul paroh a arătat că, cel care este pecetluit şi ascuns în pământ nu este un om oarecare, ci este însuşi Dumnezeu. „El rupe istoria în două şi spune <dacă până la mine mormântul, pământul, moartea constituiau punctul final al unei existenţe, de acum înainte mormântul devine loc al naşterii pentru viaţa veşnică, moartea – poartă de intrare către veşnicia lui Dumnezeu, iar ceea ce gândiţi voi, omeneşte, este răsturnat, orice barieră pusă de om este sfărâmată pentru că urmează învierea>. Învierea Domnului Hristos care pentru noi creştinii rămâne temelia existenţei noastre. Învierea Domnului Hristos care ne arată şi ne împărtăşeşte nouă şi deschide tuturor o altă perspectivă, altă viaţă, viaţa veşnică. De aceea, omul a mers în frica lui, în neştiinţa lui, în răutatea lui, în indiferenţa lui, în micimea lui, a mers până la mormânt, iar Domnul din mormânt face loc dătător de viaţă, Domnul din moarte face o treaptă către cer, Domnul din cruce face scară către Împărăţia Cerurilor, Domnul, cu puterea Sa cea mare, ne deschide uşa veşniciei”, a afirmat Partenie Apostoaie.

Ne vom ruga ca Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în parte și tuturor, împreună, să ne dăruiască viaţa autentică”

El i-a îndemnat pe credincioşii prezenţi la slujbă să se închine şi să treacă pe sub Sfântul Epitaf, pe care au fost aşezate Sfânta Cruce şi Sfânta Evaghelie. „Ne vom ruga ca Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în parte şi tuturor, împreună, să ne dăruiască viaţa autentică, să ne dăruiască puterea de a gândi frumos, să ne dăruiască înţelepciunea de a face lucrurile bune şi frumoase şi, mai presus de toate, să ne dăruiască viaţa cea adevărată, cea autentică, învăţându-ne că nu logica noastră lipsită de înţelepciune dumnezeiască este cea care ne duce către o existenţă fericită, ci numai logica dumnezeiască, numai gândul cel bun, gândul cel curat, numai mintea lui Hristos care sălăsluieşte în inimile, în gândurile şi în viaţa creştinului sunt dătătoare de speranţă, de bucurie, de putere, de viaţă. Trecând pe sub Sfântul Epitaf, ne împărtăşim şi noi de viaţa autentică şi rugăm ca Domnul Hristos, cel care s-a pogorât în cele mai de jos ale pământului, în adâncurile iadului, să coboare şi în inimile noastre, să ne dăruiască pace, linişte, putere, viaţă din viaţa Sa, putere din puterea Sa, har peste har, ca peste câteva ore să rostim şi noi <Iisuse, cel care ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre>. Amin”, a concluzionat preotul Partenie Apostoaie.

Deja ai votat!