Emoţii pentru părinţii care au copii de grădiniţă

Astăzi, 17 mai, a început reînscrierea în grădiniţe a copiilor care deja frecventează o unitate de învăţământ preşcolar. Înscrierea celor care nu au mai fost până acum la grădiniţă începe pe 31 mai 2021. Programul va fi stabilit de conducerea unității de învățământ preşcolar şi va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și eventual pe site-ul inspectoratului școlar.

Părinții pot comunica datele necesare unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație.

Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă

După finalizarea etapei de reînscrieri, ocuparea locurilor rămase libere se va face de regulă în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

Ana Maria Loghin, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul IŞJ, a declarat că la această dată, în învăţământul preşcolar sunt 10.655 de copii. Unii dintre aceştia vor merge din toamnă în clasa pregătitoare. „După ce se încheie perioada de reînscriere, vom şti câte locuri rămân pentru micuţii care nu au mai frecventat până acum grădiniţa”, a mai spus Ana Maria Loghin.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Criteriile generale de departajare presupun existența unui document care dovedește că viitorul preşcolar este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); unui document care dovedește că viitorul preşcolar este orfan de un singur părinte; unui frate/ a unei surori înmatriculat/e în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă; unui document eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al IŞJ până pe 28 mai 2021. Criteriile specifice sunt aplicate după epuizarea departajării copiilor pe baza criteriilor generale.

Deja ai votat!