Eveniment organizat pentru promovarea economiei sociale

Luna mai a fost declarată ca fiind luna economiei sociale. În acest scop, la nivel naţional, au fost organizate o serie de evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate. O astfel de manifestare va avea loc şi la Dorohoi, miercuri, 26 mai. Evenimentul, intitulat Masa rotundă va avea ca temă “Identificarea barierelor în dezvoltarea sectorului de economie socială”. Acesta va începe la ora 13:00 la sediul Asociației „Clara” din Municipiul Dorohoi.

Creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale”, au transmis reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani.

Pentru îndeplinirea acestor obiective entitățile economiei sociale desfășoară activităţi precum producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil și dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

„Procesul de atestare a început în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2021 au fost acordate 23 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 1 certificat de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă social”, potrivit AJOFM Botoșani.

Totodată, aceștia au mai precizat că atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani.

Deja ai votat!