Măsuri pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice

Consilierii municipali vor stabili prin vot măsuri care să vină în sprijinul victimelor violenţei domestice. Astfel, va fi constituită o echipă mobilă formată din funcţionari ai Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) din cadrul Primăriei Botoşani şi poliţişti locali, care să intervină în cazurile de violenţă domestică. Coordonatorul acestei comisii va fi Cătălina Peţef Pădurariu, şef Serviciu în cadrul DAS.

Care sunt obligaţiile echipei mobile 

Echipa mobilă va avea obligaţia de a verifica semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul linii telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic 112. În primă fază, membrii echipei vor realiza o evaluare iniţială a gradului de risc şi vor stabili măsuri de siguranţă pentru victimele violenţei domestice, evaluare urmată de o informare şi consiliere a acestora. Tot în sarcina membrilor echipei cade informarea, consilierea şi orientarea victimelor în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care acestea beneficiază din partea instituţiilor statului (ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal).

Mai mult, membrii echipei mobile vor asigura măsuri de protecţie socială necesare victimelor şi vor avea obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra identităţii acestora. Atunci când li se va semnala un caz, membrii echipei vor trebui să intervină de urgenţă pentru depăşirea riscului imediat (transport la o unitate sanitară, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie, găzduirea în centre rezidenţiale adecvate pentru victime).

Reglementări apărute încă din 2019

Reglementările guvernamentale stabileau încă de la începutul anului 2019 obligaţia administraţiei publice locale de a înfiinţa o astfel de echipă mobilă. Înfiinţarea acesteia este salutară, ştiut fiind faptul că violența domestică este o problemă socială gravă care afectează atât viața victimei, cât și a celorlalți membri ai familiei.

Deja ai votat!