Psaltichia bisericească de Silvestru Morariu Andrieviciu (cărți din parohia Călinești expuse la memorialul Ipotești)

Pe 15 iunie 2021, în cadrul Zilelor Eminescu, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” va vernisa expoziția de carte veche din parohia Călinești. Expunerea acestor cărți a devenit posibilă prin susținerea preotului Vasile Popovici, căruia Memorialul îi mulțumește și pe această cale. Cu ocazia expoziției, Memorialul Ipotești își propune să facă cunoscut fondul de carte pe care îl va expune.

Nu este ram de activitate artistică și intelectuală care să nu fi avut reprezentanții ei de marcă și în mica, dar așa de frumos înzestrata Bucovina”, afirma I. Nistor, subliniind  că „biserica a avut un mare purtător de grijă în figura impunătoare a Mitropolitului Silvestru” (după: C. Gheorghian, Bucovina în pictură, în: „Boabe de grâu”, nr. 9, anul V, p. 513).

Silvestru Morariu-Andrieviciu a studiat la Cernăuți

Născut pe 14 noiembrie 1818 (în Mitocul Dragomirnei) în familia preotului sătesc, Silvestru (Samuil) Morariu-Andrieviciu a făcut studiile liceale, filosofice și teologice la Cernăuți. A funcționat 20 de ani ca preot în Ceahor. În 1862, fiind numit referendar al consistoriului, a condus „și învățământul tipicului și al cântărilor bisericești la seminariu și la școala de musică vocală bisericească”. În 1866 devine consilier al consistoriului, iar din 1874 intră în „statul monahal”, fiind înaintat „îndată archimandrit catedral, primind numele călugăresc de Silvestru; trei ani mai târziu fu numit archimandrit archidiecesan și vicar general al mitropoliei”. Administrator al eparhiei, Silvestru Morariu-Andrievici  a fost din 1880 și până la moartea sa, în 1895, arhiepiscop al Cernăuților și mitropolit al Bucovinei și Dalmației. Cu ocazia „Iubileului de 50 de ani de preoție a Eminenției Sale”, revista „Biserica și Școala” scria despre „zelul creștinesc, căldura credinții și iubirea față de poporul său (…) în lucrarea sa mănoasă și neobosită depusă timp de o jumătate de veac” (nr. 26 din 1893, p. 201).

Biobibliografiile menționează și activitatea sa scriitoricească: a publicat 16 opere didactice pentru școlile primare și licee. A mai publicat: „«Predice pentru dumineci și serbători»; două broșure musicale conținând tipicul și notele cântărilor bisericești; apoi a fost președintele comitetului care a publicat ziarul bucovinean «Amicul Poporului»” („Familia”, nr. 15, 1895, p. 177).

C. Morariu preciza, în Părți din istoria Românilor bucovineni: „6 cărți de cetire, 3 cărți de computuri sau rafueli, 4 catechisme, o carte de rugăciuni și o carte de învățături creștinești” (Cernăuți, 1893, p. 203).

Biblioteca parohiei din Călinești păstrează Psaltichia bisericească de Silvestru Morariu Andrieviciu

Biblioteca parohiei din Călinești păstrează și o „Psaltichia bisericească asediată în noate musicale de Silvestru Morariu Andrieviciu, arhimandrit consistorial și Vicariu Archiepiscopal și tipărită pe spesele Fondului Religinonariu Gr.Or. al Bucovinei”, tipărită în 1879. Psaltichia, care „cuprinde una conducere sistematică întru deprinderea cântărilor bisericești cu ajutorul noatelor musicale”, a fost aprobată și admisă „spre înpărteșirea învețiaturei la Seminariul arhiepiscopal și la școala cantorală, precum și spre întrebuințare în bisericile Eparhiei” de către Consistoriul Archiepiscopal pe 5/17 Iunie 1879, ajungând astfel și la Călinești.

Bine păstrată și făcând parte dintr-o listă mai lungă de cărți ale parohiei – o notă, în creion, fixează numărul de inventar 12 – Psaltichia (97 de pagini) a fost legată de Gheorghe Cosmei, având și inscripția: „Pentru Biserica Sf. Marelor Voevozi și Arhangeli Mihail și Gavriil din Călineștii lui Cuparenco”.

Ala Sainenco, Memorialul Ipotești – centrul Național de Studii Mihai Eminescu

Deja ai votat!