Cronica de carte – O lansare atipică

Încet, încet, lumea se dezmorțește din anchiloza pandemică și-și regăsește reflexele normale. Iată, de pildă, că într-o zi de mare sărbătoare, după ieșirea de la biserică – de fapt, din curtea bisericii unde încă mai obișnuiesc oamenii să stea disciplinați și acum! -, la o „Tavernă italiană”, ascunsă într-o casă obișnuită, s-a desfășurat o lansare de carte la care abia au încăput invitații adunați ciopor la chemarea autorilor, pe numele lor Dragoș Candiescu și ajutătorul său, Vasile Tănase, cel cu sufletul mai mare decât evanescenta lui făptură. În acest public participant se găseau mai ales persoane cu apetență culturală, precum Ioan Cobâlă, Paul Iordache, Ticuță Bojescu, Mihai Cornaci, Pamfil Rotaru, Gică Hreapcă, dar și spiritualul avocat Lică Brânză ș.a. Cartea despre care e vorba (căci am făcut vorbire despre ea și în deschidere!), se numește „Prețul demnității. Calvarul unei familii” și este înveșmântată în tartaje tari, cu aspect pretențios, ce poartă o ilustrație semnificantă, respectiv o coloană a infinitului cu module pătrate, având fiecare înscrise pe ele numele unor localități grele de amintirea supliciului multor oameni fără vină.

Și, de fapt, una dintre liniile de conținut ale cărții cuprinde un minuțios remember al acestor cumplite suferințe suportate de atâția nevinovați dintre conaționalii noștri, supuși în masă unor inimaginabile serii de atrocități punitive, cu doar singurul scop malefic de-a „educa” neamul nostru românesc în scopul inoculării unei culpabilități apriorice și general degradante. Căci, vorba cronicarului, bietul om sub vremuri. Dar aceste vremuri tot de către oameni au fost generate, dar de un soi de „oameni” diabolici, total insensibili, lipsiți de orice urmă de empatie față de semenii și vecinii lor fără nicio vină. Descrieri minuțioase, fotografii grăitoare, au fost toate dobândite printr-o râvnă exemplară și înverșunată. Ele arată că cei supuși acestei „reeducări” generale erau membri ai acestui popor, oameni obișnuiți, cumsecade, trăindu-și fiecare viața lor, cu bune, cu rele, dar obișnuită. Asta până când un alt neam, cel dinspre răsărit, (zice-se pravoslavnic!) s-a rostogolit ca un uriaș nor aducător de furtună devastatoare pentru toată populația, modificând sensul istoriei – ba și al geografiei țării noastre.

Cea de-a doua direcție tematică a cărții constă în descrierea concretă a existenței unei familii dintre cele supuse acestei urgii roșii, aceea a autorului, familia Candiescu, căreia i se identifică genealogia, i se prezintă individualizat membrii și evoluția lor, cu o minuție rară și uluitoare, descriindu-se deci profilul unor persoane obișnuite, cumsecade, dintre cele ce viețuiau pașnic în urbea Botoșanilor, unde au fost ajunse de urgia istoriei. De menționat că un văr al autorului, pe numele său Călin Candiescu, a fost un intelectual de elită, consemnat în rândul performerilor marii noastre filozofii, (co)autor al unor cărți precum aceea intitulată „Orientări contemporane în filozofia logicii”, dar, din păcate, decedat în chip misterios în floarea vârstei, înainte de a-și fi desăvârșit opera. Cartea cuprinde și revelarea evoluției noastre sociale, politice și economice, redată prin exemple elocvente privind degradarea acestor domenii în anii noștri. Așadar, am putut citi o carte deosebită, scrisă cu pasiune, chiar cu patimă, dar foarte obiectivă și concret documentată, foarte utilă ca oglindă a tronsonului nostru existențial general și personal. Prezența primarului municipiului, Cosmin Andrei, la această lansare a fost una de bun augur pentru cuvenita și dezirabila atitudine a oficialităților față de carte și cultură în urbea pe care o dorim a deveni Orașul Panteon.

-Lucia OLARU NENATI

Deja ai votat!