Municipalitatea a demarat sesiunea de acordare a finanţărilor nerambursabile

Astăzi, 25 iunie, pe site-ul Primăriei Botoşani a fost postat anunţul privind demararea sesiunii anuale de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2021. Fondurile totale alocate sunt de 550.000 de lei, din care 300.000 de lei pentru sport, 150.000 de lei pentru proiecte din domeniul cultural, respectiv 100.000 de lei pentru domeniul social.

ONG-urile trebuie să depună proiectele până pe 12 iulie, ora 16:00, la registratura primăriei.

Calendarul sesiunii de acordare a finanţărilor nerambursabile este următorul:

13 – 16 iulie: evaluarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitanţilor

16 iulie: comunicarea rezultatelor

19 – 21 iulie: depuenrea contestaţiilor

22 – 27 iulie: soluţionarea contestaţiilor

28 iulie – 4 august: evaluarea tehnico financiară a propunerilor de proiecte

4 august: comunicarea rezultatelor

5 – 10 august: depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării tehnico financiare

11 – 16 august: soluţionarea contestaţiilor

16 august: comunicarea rezultatelor finale.

Potrivit reprezentanţilor primăriei, criteriul de acordare a acestor finanţări nerambursabile este reprezentat de punctajul obţinut. Desemnarea propunerilor de proiecte câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumelor alocate pentru fiecare domeniu în parte.

Deja ai votat!