Bacalaureat 2021 – Mâine candidaţii vor susţine prima probă

Săptămâna începe cu mari emoţii pentru absolvenţii de liceu. Mâine, 28 iunie, aceştia vor susţine proba proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Bacalaureatului.

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 2.803 de candidați botoşăneni, dintre care 2.535 de candidați din promoția curentă, respectiv 268 de candidați din promoțiile anterioare. La nivelul județului Botoșani, examenul este organizat în 20 de centre.

Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, începe luni, 28 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 29 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.

Primele rezultate vor fi afişate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, pe 5 iulie (până la ora 12:00). În conformitate cu reglementările privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Probele încep la ora 9:00

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Fiecare centru de examen va dispune de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.). În centrele de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție, fiind interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. La nivelul județului Botoșani, beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, trei candidați, pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat. În toate sălile de examen sunt camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/ echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

Deja ai votat!