Propunere surpriză pentru un înalt funcţionar public

Lovitură de teatru la Prefectură. Astfel, funcția de secretar general al Instituției Prefectului va fi preluată cel mai probabil de Daniela Voloșciuc, consilier juridic superior în cadrul Compartimentului Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ din Serviciul Juridic al Prefecturii Botoșani. Propunerea a venit din partea prefectului Dan Nechifor, care a trimis deja documentele către Guvern, așteptându-se numirea oficială în funcție. „Doamna Voloșciuc îndeplinește toate cerințele postului – studii juridice, master, este din cadrul instituției și are vechimea necesară în specialitatea postului”, a afirmat Dan Nechifor.

Daniela Voloșciuc va ocupa postul prin numire, până la organizarea concursului. Funcția de secretar general al instituției prefectului face parte din categoria înalţilor funcţionari publici și a fost înființată în acest an. Salariul este la nivelul celui de director general din cadrul administrației publice centrale de specialitate, adică minimum 12.000 de lei brut salariu de încadrare, la care se adaugă norma de hrană și sporurile acordate conform legii.

Daniela Voloșciuc a reprezentat Instituția Prefectului în multe acțiuni deschise în instanță, procese pe care le-a câștigat. Totodată, ea a făcut parte din mai multe comisii în organizarea concursurilor la nivel local, fiind reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Ocupantul funcţiei trebuie să se ocupe de întregul circuit al documentelor din instituţie

Printre atribuții, secretarul general va trebui să asigure stabilitatea funcţionării instituţiei, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului. Acesta se va ocupa de coordonarea structurii de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect, va monitoriza corespondența și comunicările oficiale, și va elabora studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului.

Tot secretarul general va asigura transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către minister și va gestiona publicarea acestora în monitorul oficial local, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului.

Secretarul general va fi cel care va îndruma secretarii din unitățile administrativ-teritoriale și va urmări modul în care sunt îndeplinire măsurile dispuse de către prefect. Prin urmare, cel care va deține funcția va trebui să se ocupe de întregul circuit al documentelor, de la emitere, transmitere, publicare și arhivare.

Deja ai votat!