Crescătorii de bovine pot depune cereri la APIA pentru sprijin financiar

Crescătorii de bovine din judeţul Botoşani pot depune cereri pentru a obţine sprijin financiar până pe data de 9 august, inclusiv. Potrivit reprezentanţilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Botoșani, schema de ajutor vine în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID19. Beneficiarii sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine (taurine și bubaline), respectiv, persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație.

Cei interesaţi pot depune cererea și documentele justificative la Centrele APIA județene/locale unde au fost depuse cererile unice de plată. De asemenea, acestea pot fi transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis. Fermierii din comuna Avrămeni pot depune cererile de ajutor la Centrul Local Săveni.

Beneficiarii care solicită ajutor de stat pentru efectivul de bovine, pot solicita și
ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte produsă si valorificată, însă acesta se acordă celor care au solicitat ajutor de stat pentru efectivul de bovine.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi elegibili, fermierii trebuie să dețină minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE, să fi produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021, să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA și să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021, iar plafonul total total alocat este de 225.537.713,79 lei.

„Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de
numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca zNațională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență”, au transmis reprezentanții APIA.

Deja ai votat!