Peste 160 de profesori botoşăneni vor susţine examenul de definitivat

După elevi, a venit rândul unor cadre didactice să trăiască emoţiile unui examen naţional. Mâine, 14 iulie, peste 160 de candidaţi botoşăneni vor susţine proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021. Aceştia vor da proba scrisă la Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani.

Proba se va desfășura la 30 de discipline. Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe cei 164 de candidați (dintr-un total de 185 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an; calificativul pentru anul școlar în curs <Bine> sau <Foarte bine>; media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective)”, a declarat Ana Maria Loghin inspector şcolar, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, candidații vor avea acces în sălile de examen în intervalul orar 7:30 – 8:00, în baza unui document de identitate valabil. Vor fi respectate toate măsurile, aplicabile în cazul examenelor naționale, vizând normele de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Candidaţii au la dispoziţie patru ore pentru redactarea lucrărilor

După primirea subiectelor, candidaţii au la dispoziţie patru ore pentru redactarea lucrărilor. „Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: Limba română și literatura pentru copii și metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii – 43 de candidați, Educație fizică și sport – 25 de candidați, Limba și literatura română și matematică, metodica predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română) -24 de candidați”, a mai spus Ana Maria Loghin.

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.

Candidaţii vor afla primele rezultate pe 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale vor fi anunţate pe 28 iulie.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare”, a concluzionat Ana Maria Loghin.

Deja ai votat!