Stagii de cercetare şi de traducere la Memorialul Ipoteşti

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, instituţie al cărei principal obiectiv este cercetarea şi promovarea operei eminesciene, oferă, în anul 2021: un stagiu de cercetare a operei și biografiei eminesciene, un stagiu de traducere a operei eminesciene şi două rezidențe pentru scriitori.

Potrivit celor precizate de Ala Sainenco, directorul Memorialului Ipoteşti, stagiul de cercetare se acordă profesorilor, studenților, cercetătorilor români şi străini, indiferent dacă locuiesc în țară sau în străinătate, pentru o perioadă de o lună, pe parcursul anului 2021, pe teme de cercetare a operei și biografiei eminesciene și constă în accesul la Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu” și un contract de servicii prestate de autor.

Stagiul de traducere se acordă pentru o perioadă de o lună traducătorilor români şi străini, indiferent dacă locuiesc în țară sau în străinătate și constă în accesul la Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu”; un contract de servicii prestate de autor.

Rezidențele se acordă scriitorilor români, indiferent dacă locuiesc în țară sau în străinătate, pentru o perioadă de o lună pe parcursul unui an în vederea definitivării unui volum de specialitate (poezie, proză, critică etc.) și a asistării la Memorialul Ipotești în cadrul taberei de scriere creativă. Rezidențele  constau în acoperirea cheltuielilor de cazare la Memorialul Ipotești; accesul la Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu”; un contract de servicii prestate de autor„, a mai precizat Ala Sainenco.

La încheierea stagiilor de cercetare și de traducere, beneficiarii sunt obligați să depună, pentru publicare, la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, textul rezultat în urma cercetării. Câștigătorii rezidențelor se obligă să publice lucrarea pe parcursul anului 2022 și să doneze Bibliotecii Memorialului Ipotești trei exemplare de carte.

Câștigătorii stagiilor și ai rezidențelor au obligaţia de a menţiona, în comunicarea cu mass-media, că stagiile le-au fost acordate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu.

Regulamentul și formularele de participare pot fi descărcate de pe site-ul Memorialului Ipotești: http://www.eminescuipotesti.ro/.

Candidaţii interesaţi trebuie să depună solicitările de participare la concursul de acordare a stagiului, prin poştă, în perioada 13 iulie – 31 iulie 2021, pe adresa Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, str. Mihai Eminescu nr. 19, sat Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, cod 717253, sau prin e-mail (format PDF) la adresa: bursecercetareipotesti@gmail.com.

Deja ai votat!