Zile cu emoţii pentru absolvenţii de gimnaziu

Astăzi, 16 iulie, a început o nouă etapă importantă pentru absolvenţii învăţământului gimnazial. Până pe 22 iulie aceştia trebuie să completeze opţiunile în fișele de înscriere. În aceeaşi perioadă, completează fişele de înscriere şi absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Este foarte important ca elevii să fie foarte atenţi la completarea fişei cu opţiuni, pentru a nu risca să rămână nerepartizaţi.

Informații utile despre admiterea la liceu găsiţi în Broșura admiterii 2021, distribuită gratuit tuturor elevilor de clasa a VIII-a, secretariatului școlilor și pentru prima dată, și profesorilor diriginți.

Vă rugăm insistent să consiliați elevii, pentru completarea cu un număr suficient de opțiuni, pentru a se evita situațiile în care elevi cu medii mari să rămână pentru a doua etapă de repartizare.

Urmăriți informațiile din broșură, ierarhia județeană și site-ul dedicat admiterii sau cel al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Mult, mult succes, tuturor!”, a transmis Ada Macovei, inspector şcolar general adjunct.

Sunt însă elevi botoşăneni, absolvenţi de gimnaziu, care nu mai trebuie să completeze fişa cu opţiuni. Este vorba despre cei care doresc să urmeze licee vocaţionale. Spre exemplu, absolvenţii de gimnaziu de la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” care au ales să rămână la această unitate de învăţământ s-au prezentat astăzi la liceu, fiind îndrumaţi de profesorii diriginţi la secretariatul unităţii pentru a primi diploma de absolvire a gimnaziului şi foaia matricolă. Totodată, aceştia au fost informaţi că sunt deja liceeni.

Calendarul admiterii la liceu include următoarele etape:

16 – 22 iulie: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere

22 iulie: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean.

22 iulie: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

23 iulie: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene; transmiterea modificărilor la comisia națională.

23 iulie: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

24 iulie: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.

24 iulie: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în şcoli a listei cu locurile neocupate în unitățile liceale de stat din județ.

29 iulie: Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.

A doua etapă de admitere la liceu va avea loc în perioada 29 iulie – 16 august.

Deja ai votat!