Definitivat 2021 – Rata de promovare la nivelul judeţului este de 73,47 %

73,47 % dintre cadrele didactice botoşănene care au susţinut proba scrisă din cadrul Examenului naţional de definitivare în învăţământ au fost declarate promovate. Rezultatele au fost afişate astăzi, 21 iulie. Anul trecut, la acest examen s-a înregistrat o rată de promovare de 60,93 %. Rata naţională de promovare la acest examen este de 72,9%, anul trecut fiind declaraţi promovaţi 69,17% dintre candidaţi.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 108 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minim media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului”, a declarat Ana Maria Loghin, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 147 de candidați. Dintre aceștia, nouă candidați s-au retras după primirea subiectelor. Astfel, din totalul celor 147 de candidaţi cu lucrări evaluate, 108 de candidați au obținut note între 8 şi 10. Patru candidaţi au reuşit performanţa de a primi nota maximă. Aceştia sunt: Elena Gianina Pădurariu, Larisa Precob, Cornelia Radiş (educatoare) şi Ioan Radiş, profesor de religie. Totodată, alţi 19 candidaţi au au note între 9,50 și 9,99. De asemenea, 37 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba scrisă doi candidați.

Rezultatele finale vor fi anunţate pe 28 iulie

La nivel naţional, din 7.931 de candidaţi cu lucrări evaluate, 4.156 au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 187 au fost notați cu 10, iar 701 au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 3.232 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 543 de candidați.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 21 iulie și joi, 22 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, pe 28 iulie.

Acest examen este important deoarece cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Deja ai votat!