Participare botoşăneană la o întâlnire organizată de Secretariatul General al Guvernului

Radu Căjvăneanu, vicepreședinte executiv al Asociației pentru Protecția Consumatorilor (APC) Botoșani, a participat astăzi la o întâlnire de lucru cu titlul: „Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă / OGP Analiza provocărilor proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice„. Întâlnirea a fost organizată de Secretariatul General al Guvernului.

În cadrul întâlnirii, Radu Căjvăneanu a mulțumit organizatorilor pentru că o serie de propuneri făcute de APC Botoșani în anul 2021, în cadrul unor reuniuni similare, au fost în cele din urmă rezolvate. Este vorba de apariția unor liste cu medicamente de primă necesitate care trebuie să se afle în farmacii și îmbunătățirea condițiilor de asistență medicală pentru pacienți, îndeosebi pacienții cu suferințe cronice. Radu Căjvăneanu a evidențiat colaborarea bună între APC Botoșani și unele instituții locale, spre exemplu Instituția Prefectului Botoșani, prin Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor. În același timp a deplâns situația organizațiilor neguvernamentale al căror număr se împuținează de la an la an. Astfel, târgurile ONG, organizate cu mult succes în țară și la Botoșani, nu se mai desfășoară de câțiva ani din cauza scăderii numărului organizațiilor neguvernamentale cât și reducerii posibilităților de finanțare a acestora. Fenomenul este vizibil și pe site-ul destinat organizațiilor neguvernamentale –  județul Botoșani unde apar numai șapte organizații locale http://conect.gov.ro/w/judetul-botosani/ .

În strânsă legătură cu criza organizațiilor neguvernamentale locale, Radu Căjvăneanu s-a referit la birocratizarea excesivă pentru obținerea finanțărilor ONG. Potrivit acestuia, documentația necesară pentru depunerea candidaturii în cadrul unui proiect cultural, de exemplu, este de câteva ori mai complicată decât documentația solicitată pentru înscrierea pe portalul de finanțare al Comisiei Europene.

Alte probleme ridicate de reprezentantul APC Botoșani au vizat: discriminarea pe criterii geografice, discriminare economică, discriminarea vârstnicilor, discriminarea cetățenilor care au datorii și nu pot să și le plătească.

Propuneri pentru organizarea concursului „Oraşe în dialog”

În final, au fost făcute propuneri privind realizarea unui concurs intitulat „Orașe în dialog” pentru creșterea eficienței unui dialog cu cetățenii. În cadrul concursului vor putea fi stabilite criterii pe baza cărora să se facă o departajare a orașelor de diverse categorii  în privința existenței și eficienței unui dialog real cu cetățenii.

În al doilea rând, metode moderne, eficiente și transparente de comunicare cu cetățenii: pagini web funcționale, informare directă a organizațiilor și grupurilor de interes ale cetățenilor, colaborare cu media, transmiterea ședințelor oficiale pe internet, publicații electronice tipărite, centre de informare pentru cetățeni, spații de afișaj în instituții.

Și, în sfârșit, activarea  de la nivel inter-instituțional (administrații + ONG) a unor chei de control prin care să fie verificat modul în care dialogul cu cetățenii este unul real și nu formal. Spre exemplu: numărul de proiecte propuse de organizațiile societății civile, proporția și valoarea acestora, realizarea efectivă, opinii ale beneficiarilor că proiectele au fost realizate nu doar de dragul de a se cheltui niște bani și au îndeplinit criteriile de performanță și nevoile cetățenilor.

Deja ai votat!