Emoţii pentru cadrele didactice – Încep şedinţele publice de repartizare pe posturi

Astăzi, 4 august, încep şedinţele publice de repartizare pe posturile didactice vacante/ rezervate pentru anul şcolar 2021 – 2022. Astfel, astăzi, sunt aşteptaţi în Aula Colegiului Naţional „AT Laurian” candidaţii care în anul şcolar 2020-2021 au avut statut de angajat pe durata viabilităţii postului şi au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, la care au obţinut nota finală minim 7.00. Candidaţii se repartizează pe posturile/catedrele pe care sunt angajaţi în anul şcolar 2020-2021. Repartizarea se face în intervalul orar 10.00 – 10.30 (toate disciplinele de concurs).

Începând cu ora 10:30, vor fi repartizaţi candidaţii care au obţinut nota finală la proba scrisă minim 7.00, în cadrul concursului naţional, sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în judeţul în care au susţinut proba scrisă, sau în judeţul pentru care au formulat opţiune de repartizare. Candidaţii sunt ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute la proba scrisă. Repartizarea se face în intervalul orar 10:30 – 12:30.

Deja ai votat!