Secretar general al Prefecturii numit prin decizia primului ministru

Consilierul juridic Daniela Voloșciuc a preluat funcția de secretar general al Instituției prefectului. Numirea oficială în funcție a venit prin intermediul unei decizii a primului ministru, Florin Cîțu, emisă în data de 14 iulie a.c. Astfel, în baza propunerii făcută de Instituția prefectului și a avizului primit din partea Ministerului Afacerilor Interne și a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Daniela Voloșciuc a fost numită temporar în funcție. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Voloșciuc, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului verificarea legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ, relația cu autoritățile locale și organizarea proceselor electorale, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Botoșani pentru o perioadă de 6 luni”, se arată în ordinul primului ministru.

Informația a fost confirmată astăzi și de prefectul județului, Dan Nechifor, în cadrul unei conferințe de presă. „Este numită prin decizia primului ministru, începând cu data de 14 iulie a.c., pe o durată de șase luni. Este în activitate”, a spus prefectul județului Dan Nechifor. Funcția de secretar general al instituției prefectului face parte din categoria înalților funcționari publici și a fost înființată în acest an. Salariul este la nivelul celui de director general din cadrul administrației publice centrale de specialitate, adică minimum 12.000 de lei brut salariu de încadrare, la care se adaugă norma de hrană și sporurile acordate conform legii.

Daniela Voloșciuc se va ocupa de transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către minister și va gestiona publicarea acestora în monitorul oficial local, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului. Secretarul general va fi cel care va îndruma secretarii din unitățile administrativ-teritoriale și va urmări modul în care sunt îndeplinire măsurile dispuse de către prefect. Prin urmare, va trebui să se ocupe de întregul circuit al documentelor, de la emitere, transmitere, publicare și arhivare.

 

 

Deja ai votat!