Măsuri pentru sporirea transparenţei în administraţia publică locală

Raluca Ştefania Curelariu şi Marcel Gheorghiţă, consilieri municipali USR, au iniţiat un proiect de hotărâre vizând aprobarea unor măsuri pentru sporirea transparenţei în administraţia publică locală. Proiectul va fi dezbătut în şedinţa deliberativului local din 30 august.

Potrivit proiectului, pentru creşterea transparenţei activităţii primăriei, direcţiilor, serviciilor, instituţiilor finanţate de la bugetul local şi societăţilor din subordinea Consiliului Municipal, pe pagina de internet a Primăriei Botoşani se va crea secţiunea „Cheltuieli publice”, care să includă câte o subsecţiune separată pentru Primăria Botoşani, Direcţia de Asistenţă Socială, Poliţia Locală, Serviciul Public de Administrare Pieţe, Obor şi Cimitire, Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement, Filarmonica „George Enescu”, Teatrul „Vasilache”, Teatrul „Mihai Eminescu” şi societăţile Locativa, Eltrans, Modern Calor şi Urban Serv.

În fiecare secţiune se va publica lunar contul de execuţie bugetară pentru luna anterioară, iar trimestrial, situaţia privind achiziţiile publice conform machetei întocmită pentru auditorii publici ai Camerei de Conturi Botoşani, cu precizarea fiecărui contract/act adiţional.

Niciun contract nu va mai avea clauză de confidenţialitate

În proiectul de hotărâre se mai arată că, în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii reprezentanţii tuturor instituţiilor şi societăţilor anterior enumerate trebuie să publice în secţiunea rezervată contul de execuţie bugetară pentru anul 2020, conturile de execuţie lunare pentru perioada ianuarie – august 2021, situaţia achiziţiilor publice pentru anul 2020 şi pentru primele două trimestre din acest an. Iniţiatorii proiectului au mai stabilit ca toate instituţiile şi societăţile municipalităţii să transmită în format scris şi electronic toate informaţiile care fac obiectul acestui proiect de hotărâre.

Totodată, începând cu data adoptării hotărârii, nici un contract încheiat de aceste instituţii şi societăţi nu va mai avea clauză de confidenţialitate, cu excepţia situaţiilor în care legea o prevede sau în cazul în care documentele intră sub incidenţa prevederilor legale privind domeniul apărării ţării, ordinea publică şi securitatea naţională.

Deja ai votat!