Profesori din Darabani, la un curs de formare profesională în Portugalia

În perioada 20-26 august cinci profesori din cadrul Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani au participat la un curs de formare profesională susținut prin Asociația Edu2grow, în Portugalia, Caldas de Rainha.

Cursul, „Make technology your friend! – Using ICT to engage students în the modern classroom”, este finanțat prin programul Erasmus+, Educație școlară, parte importantă a proiectului „Metode moderne, non-formal și digital pentru pentru învățarea pe tot parcursul vieții „. Profesorii care participă la acest curs sunt Vasile Dascălu, profesor de educație fizică, Alin Prisacariu, profesor de geografie, Mirela Străjeriu, profesor de limba engleză, Violeta Gherman, profesor de T.I.C ( Tehnologia informației calculatoarelor), dar și profesorul de biologie din cadrului Liceului „Dimitrie Cantemir”, Marinela Prisacariu.

„Un proiect european este o șansă extraordinară pentru profesorii liceului, primul proiect Erasmus+ pe educație școlară din instituția noastră. Deplasarea din Portugalia este prima mobilitate din proiect, următoarea fiind la începutul lunii septembrie în Finlanda și Estonia. Prin aceste activități se realizează o formare profesională deosebită. Vom propune noi proiecte prin care vor fi formați toți profesorii liceului”, a declarat Ionela Aionesă, profesor de limba și literatura română, dar și coordonatorul proiectului.

Așteptăm cât mai multe experiențe de acest fel”

Prin intermediul proiectului și al cursului se propune atingerea unor obiective precum: modernizarea procesului instructiv-educativ prin folosirea metodelor moderne și digitale, atât la nivelul documentelor școlare, cât și în cadrul lecțiilor; încurajarea învățării pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea de noi proiecte și parteneriate, cu instituții din afara țării, pentru a fi beneficiarii unei formări de calitate.

Noile resurse educaționale vor fi transmise tuturor profesorilor liceului, cu scopul de a multiplica experiența și a adapta bunele practici din educația europeană sistemului de educație romanesc. „Așteptăm cât mai multe experiențe de acest fel, pentru a da o dimensiune europeană procesului educativ desfășurat la liceul din Darabani, pentru a oferi tuturor șanse egale la educație”, a adăugat Ionela Aionesă.

Deja ai votat!