Atenționare ISU la redeschiderea școlilor – Siguranța elevilor, pe primul loc

Siguranța copiilor este prioritară, iar odată cu începerea noului an școlar, pe timpul cursurilor, atât cadrele didactice, cât și elevii trebuie să acorde o atenție deosebită respectării normelor de prevenire a situațiilor de urgență.

„Producerea unui astfel de eveniment într-o unitate de învățământ poate avea consecințe grave. De la folosirea incorectă a aparaturii electrice, a sistemelor de încălzire, până la fumatul în incinta clădirilor, care este interzis, toate pot provoca incendii și de aceea este necesară cunoașterea unor reguli de apărare împotriva incendiilor, în unitățile de învățământ”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

 

Măsurile minimale vizează personalul unităților școlare, dar și elevii și se referă la:

– verificarea instalațiilor electrice și de încălzire, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, înainte de începerea școlii, de către personal autorizat și eliminarea defecțiunilor constatate;

– asigurarea necesarului de stingătoare, conform prevederilor normelor în vigoare;

– stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu, precum și a măsurilor de informare și cunoaștere a acestuia de către elevi, personalul didactic și auxiliar;

– verificarea, înainte de sezonul rece, a sobelor cu/fără acumulare de căldură și a coșurilor pentru evacuarea fumului, pentru a elimina eventualele defecțiuni și a asigura buna funcționare a acestora;

– menținerea liberă a căilor de evacuare și salvare din unitățile de învățământ (coridoare, scări, ieșiri), astfel încât să poată fi folosite în orice moment. Lățimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea diverselor obiecte;

– asigurarea accesului la hidranți, la mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuție etc., pentru o intervenție rapidă;

– asigurarea evacuării rapide și sigure a persoanelor și a bunurilor din clădire;

– instruirea elevilor în ceea ce privește pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoașterea planului de alarmare și evacuare și a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu;

– afișarea instrucțiunilor pe care elevii și profesorii trebuie să le cunoască și să le urmeze în cazul declanșării alarmei de evacuare;

– golirea coșurilor de gunoi în locurile special destinate, în afara construcțiilor, la încheierea activităților didactice;

– oprirea aparatelor / sistemelor de ventilație / climatizare locală, a iluminatului artificial, a alimentării cu energie electrică a calculatoarelor și altor aparate sau instalații din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc., la terminarea programului de lucru, cu excepția sistemelor/instalațiilor cu rol de securitate la incendiu ;

– respectarea interdicției privind fumatul în incinta construcțiilor de învățământ.

Sfaturi pentru elevi, în caz de incendiu:

1. Anunțați incidentul primului adult pe care îl întâlniți;

2. Păstraţi-vă calmul!;

3. Părăsiți clădirea sub supravegherea și îndrumarea unui cadru didactic;

4. Urmați căile de evacuare marcate. Nu vă întoarceți spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua ghiozdanele sau alte obiecte de valoare! Viața dumneavoastră este mai importantă!

5. Când ați ajuns în curte, îndreptaţi-vă spre locul de adunare marcat corespunzător. Aici cadrele didactice fac prezența.

  1. Așteptați intervenția pompierilor!
Deja ai votat!