Emoţii pentru directorii unităţilor de învăţământ

După mai mulţi ani în care directorii unităţilor de învăţământ au fost numiţi cu delegaţie, Ministerul Educaţiei organizează concurs pentru ocuparea acestor funcţii. La nivelul judeţului Botoşani concursul vizează 125 de unităţi, respectiv funcţiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă; director și director adjunct din cluburile sportive școlare; director din cluburile copiilor; director și director adjunct din palatele copiilor.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului a fost aprobată prin ordin de minsitru şi poate fi consultată pe site-ul IŞJ.

Calendarul concursului este următorul:

15 – 26 septembrie: Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată

27 – 29 septembrie: Evaluarea dosarelor de înscriere

30 septembrie: Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor

1 octombrie: Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică

4 – 6 octombrie: Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere

7 octombrie: Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

8 octombrie: Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise

13 octombrie: Repartizarea candidaților pe centre

15 octombrie: Desfășurarea probei scrise

15 octombrie: Afișarea rezultatelor la proba scrisă

15 – 17 octombrie: Depunerea contestațiilor la proba scrisă

18 – 20 octombrie: Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

20 octombrie: Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

21 – 27 octombrie: Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare

28 – 29 octombrie: Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/ universităților

1 – 10 noiembrie: Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

12 noiembrie: Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor

15 noiembrie – 8 decembrie: Desfășurarea probei de interviu

16 noiembrie – 10 decembrie: Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu

13 decembrie: Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ

14 – 17 decembrie: Consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase şi obtinerea avizului motivat.

17 decembrie: Validarea rezultatelor finale

20 – 22 decembrie: Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

 

Deja ai votat!