Noi reguli pentru plata pensiilor de urmaș

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a transmis un comunicat cu privire la impunerea de noi condiții pentru plata pensiei de urmaș încasată de elevi și studenți. Potrivit sursei citate beneficiarii trebuie să depună documentele în anumite termene pentru a nu li se reține drepturile bănești.

Astfel, elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până pe 25 septembrie 2021, adeverința din care să rezulte că urmează o formă de învățământ organizată. De asemenea, studenții cu vârsta până în 26 de ani trebuie să îndeplinească mai multe condiții, respectiv să depună la sediul caselor teritoriale de pensii, până pe 25 septembrie 2021, o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model); să prezinte caselor teritoriale de pensii, până pe 25 octombrie 2021, adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii și să depună adeverința în original până pe 25 decembrie 2021.

„În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2021 se reține de la plată”, au transmis reprezentanții instituției. Totodată, plata pensiei de urmaș se suspendă din ianuarie 2022, dacă studenții care au transmis adeverința în copie sau electronic nu au depus și originalul până pe 25 decembrie 2021.

Pensia de urmaș se cuvine elevilor și studenților dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea oricărui tip de pensie acordată din sistemul public de pensii.

Deja ai votat!