Noi angajări din sursă externă în poliție. Se caută ofițeri, dar și agenți

Campania declanșată de Poliția Română pentru angajarea unor lucrători din sursă externă, în vederea acoperirii deficitului de personal, continuă. Inspectoratul de Poliție al Județului Botoșani a scos la concurs alte 8 posturi de ofițeri de poliție și 4 posturi de agenți de poliție, prin încadrare directă.

Înscrierile se fac on-line, în perioada 23 septembrie – 5 octombrie a.c., inclusiv în zilele nelucrătoare. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile relații internaționale, cazier judiciar, statistică și evidențe operative, comunicații și informatică, logistică, pregătire profesională, investigații criminale, investigarea criminalității economice, structura de securitate.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc, începând de astăzi, pe site-ul IPJ Botoșani https://bt.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

În perioada 21 – 29 octombrie a.c. se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, respectiv proba practică, în funcție de posturile pe care candidează, dacă este prevăzută o astfel de probă.

La data de 6 noiembrie a.c., va fi desfășurată proba scrisă, de tip test grilă.

În perioada următoare urmează să se demareze procedura de concurs pentru 8 posturi de personal contractual, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Deja ai votat!