Sprijin financiar municipal pentru Asociaţia „Il Girotondo”

Municipalitatea botoşăneană va continua să sprijine financiar Asociaţia „Il Girotondo”, structură care asigură servicii de specialitate pentru copii cu dizabilităţi. În şedinţa din 30 septembrie, consilierii municipali vor dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local şi Asociaţia „Il Girotondo”, pentru anul şcolar 2021 – 2022. Potrivit reprezentanţilor primăriei, acest acord de parteneriat s-a prelungit anual, în baza votului consilierilor municipali.

În conformitate cu prevederile legii privind protecţia drepturilor copiilor, pentru asigurarea prevenirii separării copiilor de părinţi, consiliile locale au obligaţia să organizeze, în mod autonom, sau prin asociere, centre de zi.

Acordul de parteneriat vizează finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de personal pentru un număr de maxim patru posturi pentru Centrul de zi destinat copiilor cu dizabilităţi, care funcţionează în cadrul asociaţiei. Centrul este serviciu distinct și oferă servicii de recuperare copiilor cu dizabilități (autism, Sindrom Down, ADHD, tulburări de dezvoltare și învățare, deficiențe locomotorii etc), cu vârsta cuprinsă între 3-12 ani, care provin din familii defavorizate.

Acest centru are drept scop reducerea fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor cu dizabilități, precum și creșterea implicării comunității în îngrijirea acestora, în vederea prevenirii abandonului și a instituționalizării copiilor. Centrul constituie un real sprijin și ajutor pentru comunitatea botoşăneană, în prezent, oferind terapii specifice de recuperare. Numărul solicitărilor primite din partea părinţilor depăşeşte însă capacitatea centrului.

Ajutor pentru 16 copii cu dizabilităţi

Centrul de zi pentru copiii cu dizabilităţi al Asociaţiei „Il Girotondo” a obţinut licenţa de funcţionare pentru servicii sociale, valabilă pentru perioada 5 iulie 2017 – 5 iulie 2022.

În prezent, în cadrul instituţiei, activitatea de consiliere psihoterapeutică şi recuperare se realizează pentru 16 copii cu dizabilităţi, copii care provin din familii defavorizate. Aici îşi desfăşoară activitatea trei pedagogi de recuperare şi un psihopedagog.

Municipalitatea botoşăneană a alocat, prin bugetul local pe anul 2021, pentru cheltuielile de personal din cadrul acestui centru, 233.500 de lei.

Asociația „Il Girotondo” a fost înființată în anul 2000 și este o organizație non-profit, apolitică și non-guvernamentală, fiind susținută financiar de Asociația ”IL GIROTONDO O.N.L.U.S.” – Bolzano, Italia.

Deja ai votat!