Pregătiri pentru acordarea ajutoarelor la încălzire

Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Botoşani se află în plin proces de pregătire a procedurilor de lucru pentru sezonul rece 2021 – 2022. În Monitorul Oficial din 16 septembrie 2021 a fost publicată Legea privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Această lege definește consumatorul vulnerabil ca fiind persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale.

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt: ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat; ajutor pentru gaze naturale; ajutor pentru energie electrică, respectiv ajutor pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure”, stabilește, mai întâi de toate, Legea consumatorului vulnerabil.

Spre deosebire de vechiul act normativ (OUG 70 din 2011), legea prevede aceleași cote procentuale din valoarea de referință pentru tranșele de venit mediu net lunar pe membru de familie, pentru toate categoriile de ajutoare pentru încălzire.

Valoarea de referinţă se actualizează prin hotărâre a Guvernului

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de: 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 500 lei/lună pentru energie electrică şi 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Valoarea de referință a ajutorului pentru energie termică se stabilește, lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Se observă o majorare importantă, atât a plafoanelor de venit cât și a ajutorului maxim. Astfel, plafoanele de venit s-au majorat, pentru toate categoriile de ajutoare, cu procente cuprinse între 129% și 216%.

În același timp, datorită valorilor de referință diferite, valorile ajutoarelor maxime s-au majorat, în funcție de categoria de ajutor astfel: pentru energie electrică- creștere de 208%; pentru gaze naturale – creșteri între 118% și 250%; pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri – creșteri între 400% și 600%.

În precedentele două sezoane reci numărul ajutoarelor de încălzire a scăzut de la 1518 în sezonul 2019-2020 la 1111 în sezonul 2020-2021, fapt explicabil dacă ținem cont că plafoanele de venit și cuantumul ajutoarelor au rămas constante, în timp ce salariul minim brut garantat în plată a evoluat de la 1900 lei la 1 ianuarie 2018 la 2300 lei la 13 ianuarie 2021”, a precizat viceprimarul Liviu Toma.

Se estimează o creştere a numărului beneficiarilor de ajutoare la încălzire

Conform expunerii de motive la Legea privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – la nivel național se estimează o creștere a numărului de beneficiari pe categorii de ajutoare de două ori la energie termică, de trei ori la gaze naturale, de şase ori la energie electrică și de două ori la combustibili solizi și/ sau petrolieri.

Dacă aplicăm aceste creșteri la nivelul municipiului Botoșani este posibil să înregistrăm 1500 de solicitări pentru ajutorul la energie termică, 900-1.000 de solicitări pentru gaze naturale, 100 de solicitări pentru energie electrică și 200 – 300 de cereri pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, deci un total de 2.700 – 2.900 solicitări, de aproape trei ori mai multe decât în precedentul sezon rece”, a menționat viceprimarul Liviu Toma.

Legea prevede şi un supliment pentru energie

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, legea prevede şi un supliment pentru energie, care se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 de lei pe lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei pe lună pentru consumul de energie termică; 20 de lei pe lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 de lei pe lună.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun la primăria în a cărei rază teritorială au locuința o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. În situația în care se solicită și ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere.

Direcția de Asistență Socială Botoșani a demarat pregătirea procedurilor de lucru pentru sezonul rece 2021-2022, dar, întrucât sunt câteva aspecte de clarificat în privința cumulului suplimentului de energie cu ajutoarele de încălzire, trebuie să așteptăm și publicarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 266/2021, după care vom comunica data de la care se pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere, individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari”, a concluzionat viceprimarul Liviu Toma.

Deja ai votat!