Vot în CL pentru Şoseaua de centură a Municipiului Botoşani prin Curteşti

În şedinţa de ieri a deliberativului local, consilierii municipali au aprobat Fişa de proiect şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin Curteşti”.

Acest vot era necesar pentru încheierea parteneriatului între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoşani şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin Curteşti este un proiect care se află în atenţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Condiția impusă, aceea ca Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești să respecte Master Planul General de Transport al României referitoare la elementele de conectivitate este îndeplinită, proiectul realizând legătura între Drumul de mare viteză Siret Expres DX5B (prin DN 29 Suceava – Botoşani) şi Drumul TransRegio Jijia TR52B (prin DN 28B Botoșani – Târgu Frumos), ocolind municipiul Botoşani prin sud-vest.

Potrivit celor precizate de Florin Egner, directorul Zonei Metropoilitane Botoşani (ZMBT), etapa următoare este încheierea Parteneriatului între Beneficiar (Zona Metropolitană Botoşani) și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru execuție proiect tehnic și realizare investiție. Valoarea actualizată a investiţiei este de 34.662.992 de euro (165.481.000 de lei). Finanţarea obiectivului este asigurată din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse, conform programelor de investiţii publice, aprobate potrivit legii.

Implementarea acestui proiect presupune ca etape principale viitoare: reglementarea juridică a terenului, întocmirea Proiectului pentru Autorizarea Construcţiei, a Proiectului pentru Organizarea Execuţiei şi întocmire a Proiectului Tehnic pentru Detalii de Execuţie şi Execuţia lucrărilor. Licitaţia care va fi organizată va viza realizarea proiectului şi execuţia lucrărilor. Calendarul de implementare a acestui proiect nu va depăşi luna decembrie a anului 2024.

Cea mai mare investiţie de dezvoltare din Botoşani, după 1990

Conducerea Zonei Metropolitane Botoşani a solicitat încă din martie 2018 integrarea acestui obiectiv în Master Planul General de Transport. În mai 2020, a fost recepţionat Studiul de Fezabilitate, Zona Metropolitană asigurând finanţarea elaborării acestui studiu. În iulie 2020, s-a solicitat CNAIR constituirea unui parteneriat pentru implementarea proiectului de infrastructură de transport rutier de natura variantelor ocolitoare. Ulterior, la solicitarea CNAIR, conducerea Zonei Metropolitane a transmis întreaga documentaţie tehnică împreună cu avizele şi acordurile necesare la acest proiect.

Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin Curteşti va ocoli municipiul reşedinţă de judeţ prin Sud – Vest, fiind amplasată în extravilanul comunei Curteşti, intrările şi ieşirile fiind sensuri giratorii amplasate pe teritoriile municipiului Botoşani, comunei Curteşti şi comunei Mihai Eminescu. Şoseaua de centură va avea o lungime de 10,09 kilometri, drum de clasă tehnică III, cu platforma drumului de 10 metri, din care partea carosabilă de şapte  metri, un pod, 19 podeţe şi o parcare. Terenul necesar pentru realizarea investiţiei este de circa 41 de hectare. Conform deciziei din martie 2020, proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului şi asupra siturilor Natura 2000.

Acest proiect este cea mai mare investiţie de dezvoltare din Botoşani, după 1990. Această şosea de centură e un factor de dezvoltare foarte important”, a declarat Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane Botoşani.

Deja ai votat!