Peste 200 de profesori botoşăneni vor să fie directori

203 de cadre didactice participă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor de conducere din cele 125 de unităţi de învăţământ botoşănene. Inspectoratul Şcolar Judeţean a anunţat rezultatele după evaluarea dosarelor. Numele candidaţilor nu au fost făcute publice. Printre candidaţi se află directori care au fost înlocuiţi începând cu 1 septembrie 2021, inspectori şcolari, foşti directori care în ultimii ani nu au mai deţinut funcţii de conducere.

Nouă dosare au fost respinse pe motiv că sunt incomplete. Cei nouă candidaţi au depus ieri, 1 octombrie, solicitări de analiză a cauzelor respingerii dosarelor.

Calendarul acestui concurs mai include următoarele etape: 

4 – 6 octombrie: Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere

7 octombrie: Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor

8 octombrie: Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise

13 octombrie: Repartizarea candidaților pe centre

15 octombrie: Desfășurarea probei scrise

15 octombrie: Afișarea rezultatelor la proba scrisă

15 – 17 octombrie: Depunerea contestațiilor la proba scrisă

18 – 20 octombrie: Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

20 octombrie: Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

21 – 27 octombrie: Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare

28 – 29 octombrie: Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților

1 – 10 noiembrie: Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

12 noiembrie: Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor

15 noiembrie – 8 decembrie: Desfășurarea probei de interviu

16 noiembrie – 10 decembrie: Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu

13 decembrie: Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ

14 – 17 decembrie: Consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase si obținerea avizului motivat

17 decembrie: Validarea rezultatelor finale.

20 – 22 decembrie: Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

Deja ai votat!