Controale realizate de ANAF la operatorii economici

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor începe controale la operatorii economici care aveau obligația să îşi instaleze casele de marcat electronice. Cei care care nu respectă obligațiile riscă amenzi de mii de lei.

„Având în vedere termenele limită de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la  sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al  ANAF stabilite prin OpANAF nr. 435/202 , Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează operatorii economici care au obligaţia  utilizării AMEF conform art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 28/1999 , că în perioada imediat următoare, structurile abilitate de control, în special Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, vor întreprinde acţiuni de verificare cu privire la îndeplinirea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a AMEF în vederea transmiterii de date fiscale, prevăzute la art. 3^1 alin. (4) din O.U.G. nr. 28/1999, pentru operatorii economici al căror termen limită de conectare a AMEF a ajuns la scadenţă”, potrivit unui comunicat al instituției.

Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă obligația

ANAF atrage atenţia operatorilor economici încadraţi în categoria contribuabililor mici şi mijlocii asupra termenului scurt, respectiv 30 noiembrie, până la care îşi mai pot îndeplini obligaţia de conectare a AMEF la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al  ANAF.

„Prin excepţie, potrivit art. 3 alin. (2) din OpANAF nr.435/25.03.2021, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere (Formularul F4110), prevăzută în Anexa nr. 2 la ordinul menţionat”, a transmis ANAF.

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei.

Deja ai votat!