Vot în CL pentru sprijinirea copiilor care au nevoie de ochelari

Consilierii municipali vor dezbate în şedinţa din 28 octombrie proiectul de hotărâre vizând aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete de sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preşcolarii şi elevii din municipiul Botoşani, pentru facilitarea accesului la educaţie. Acest proiect a fost iniţiat de primarul Cosmin Andrei şi vizează acordarea unui sprijin de 500 de lei pentru copiii și elevii cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, pentru ca aceştia să-şi achiziţioneze ochelari (rame și lentile).

Proiectul a fost lansat în dezbatere publică pe 9 septembrie. Persoanele interesate au avut la dispoziţie 30 de zile lucrătoare pentru înaintarea unor propuneri.

Potrivit proiectului, pot beneficia de tichete preşcolarii şi elevii care au domiciliul în municipiul Botoşani, frecventează o unitate de învăţământ de stat şi provin din familii unde venitul net mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna anterioară celei în care va fi depusă cererea, este de maxim 1,6 ISR (800 de lei). ISR este Indicatorul Social de Referință, are o valoare de 500 de lei şi stă la baza calculelor vizând prestațiile sociale, cum ar fi venitul minim garantat sau indemnizația de șomaj.

Tichetele sociale se vor distribui prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Botoşani. Acestea se vor acorda la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al copilului/elevului. Sprijinul financiar se acordă unui beneficiar o singură dată, în decursul unui an fiscal şi va reprezenta costul integral/parţial al confecţionării unei perechi de ochelari de vedere (rame şi lentile). Beneficiarii, prin reprezentanţii legali, îşi vor asuma plata cheltuielilor suplimentare.

Deja ai votat!