Municipalitatea a primit bani pentru instituţiile de cultură

Bugetul local al municipiului Botoşani va fi rectificat în şedinţa din 28 octombrie. Astfel, consilierilor municipali li se va cere votul pentru a suplimenta partea de venituri şi cheltuieli cu suma de 2.639.600 de lei. Rectificarea bugetului este motivată de faptul că municipalitatea a primit 1.970.000 de lei pentru finanţarea instituţiilor de cultură. Potrivit legii bugetului de stat, 2% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat este virat într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv teatre şi opere.

Banii primiţi de municipalitate vor fi repartizaţi după cum urmează: Teatrul „Mihai Eminescu” – 876.000 de lei, Filarmonica „George Enescu” – 779.000 de lei, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” – 315.000 de lei.

Totodată, la secţiunea de dezvoltare va fi inclusă suma de 669.600 de lei, care urmează a fi încasată ca prefinanţare şi finanţare naţională pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă derulate de municipalitatea botoşăneană.

Prin proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Cosmin Andrei, se propune şi modificarea bugetului prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat şi redistribuirea de fonduri între obiectivele înscrise în programul de investiţii.

Deja ai votat!