Se scumpește și gunoiul. ADI „EcoProces” intenționează să majoreze taxa de referință pentru deșeurile colectate

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „EcoProces” intenționează să majoreze taxa de referință pentru deșeurile colectate în județ, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice. Astfel, în cazul populației taxa ar urma să crească la 13,9 lei de persoană lunar în mediul urban și la 5,7 lei de persoană lunar pentru cei din mediul rural. La fel, în cazul persoanelor juridice valoarea de referință ar urma să crească de la 534 de lei, cât este în prezent, la 545 de lei începând din ianuarie 2022. „La stabilirea taxei de salubrizare pe cele două componente (reciclabil și rezidual) s-a ținut cont de indicatorul de performanță aferent activității de sortare – 80 % (cantitatea totală de deșeuri valorificată ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptată la stația de sortare). De asemenea, în calculul contribuției pentru economia circulară pentru utilizatorii casnici s-a avut în vedere indicele de generare prevăzut în Analiza Cost-Beneficiu din Aplicația de finanțare aferentă proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” (0,97 kg/persoană/lună în mediul urban și 0,59 kg/persoană/lună în mediul rural)”, se menționează în adresa oficială înaintată Consiliului Județean de către reprezentanții ADI „EcoProces”.

Majorarea este în fapt o ajustare a tarifelor cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară. Aceste actualizări fac parte din calendarul obișnuit, ele fiind prevăzute în proiectul privind implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor adoptat la nivelul județului. „Nu Consiliul Județean aprobă aceste valori, ci ADI EcoProces. Decizia va fi luată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, acolo unde Consiliul Județean este doar membru alături de cele 78 de UAT-uri din județ”, a spus vicepreședintele CJ, Dorin Birta, care reprezintă CJ în cadrul ADI „EcoProces”.

Propunerea de creștere a tarifului de referință va fi discutată așadar în următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din cadrul ADI „EcoProces”, când se va pune în discuție noua politică tarifară. Potrivit directorului executiv ADI „EcoProces”, Ovidiu Aparaschivei, această valoare de referință va fi luată în calcul de administrațiile locale din toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului în momentul în care se va stabili noul cuantum al taxei speciale de salubrizare pentru cetățeni. „În funcție de situația de la nivelul fiecărei localități, de cantitățile de deșeuri colectate la nivelul UAT-ului, administrația locală va decide dacă se impune creșterea sau diminuarea taxei speciale de salubrizare”, a explicat Ovidiu Aparaschivei.

În prezent, locuitorii municipiului Botoșani plătesc o taxă lunară de salubrizare de 14,6 lei de persoană, cu 1 leu peste valoarea de referință stabilită de ADI „EcoProces” la începutul acestui an.

 

Deja ai votat!