Încep înscrierile pentru granturile destinate afacerilor neagricole la sate

De astăzi începe sesiunea de înscrieri în cadrul Submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Astfel, antreprenorii pot obține fonduri europene de până la 200.000 de euro fiecare, pentru afaceri neagricole în mediul rural. Aceștia se pot înscrie până pe 1 februarie pe site-ul www.afir.info.

Condiții de eligibilitate

Pentru a putea fi eligibili solicitanții trebuie să îndeplinească un anumit scor. Astfel, acesta este de 60 de puncte pentru perioada 02.11.2021– 01.12.2021, 50 de puncte în intervalul 02.12.2021– 01.01.2022 și 25 între 02.01.2022 – 01.02.2022. Pragul minim de selecție al proiectelor este de 25 de puncte.

„Se face un punctaj în funcție de ce accesează potențialul beneficiar, stabilindu-se astfel un punctaj. Luna aceasta sunt 65 de puncte, dacă solicitantul are 60 de puncte nu este eligibil. De exemplu, acesta poate primi pentru agricultură în formă asociativă cinci puncte, în formă ecologică alte cinci puncte, și tot așa până ajunge la punctajul cerut în luna respectivă”, a explicat Cristian Delibaș, directorul Direcției pentru Agricultură (DAJ), Botoșani.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse de la începutul sesiunii având un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere, când depunerea proiectelor se realizează indiferent de nivelul plafonului, potrivit startupcafe.

Beneficiarii sprijinului financiar

Solicitanții eligibili pentru sprijin sunt micro-întreprinderile şi întreprinderile neagricole mici existente şi nou-înființate, adică start-up-urile din spaţiul rural. Altă categorie de beneficiari eligibili sunt fermierii sau membrii unor gospodării agricole autorizați cu statut minim pe PFA, care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală, în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici. Excepție fac persoanelor fizice neautorizate.

Sprijinul public nerambursabil poate reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 200.000 de euro, cu respectarea condițiilor ajutorului de minimis.

Pentru a beneficia de intensitatea sprijinului de 90%, toate codurile CAEN propuse spre finanțare trebuie să fie aferente unor activități de producție.

Activitățile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.4 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile, respectiv în Anexa 7 la Ghidul solicitantului. Dintre acestea se află investiții noi în unitățile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalou, fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, fabricare produse electrice și electronice.

Deja ai votat!