Mari probleme într-o instituţie de cultură finanţată de municipalitatea botoşăneană

Teatrul „Mihai Eminescu” stă pe un butoi cu pulbere după ce un audit efectuat la instituţia de cultură finanţată de la bugetul local a scos la iveală multe probleme. Contracte încheiate pe lângă lege, nerespectarea prevederilor legale în organizarea compartimentului de achiziţii publice, nerespectarea condiţiilor legale privind organizarea compartimentului de contabilitate, nerespectarea condiţiilor legale privind achiziţionarea de servicii de consultanţă juridică, încheierea unor contracte de cesiune de drepturi de autor cu încălcarea legislaţiei privind starea de incompatibilitate precum şi lipsa dovezilor privind prezenţa la repetiţiile online pentru spectacolele din stagiunea 2020 – 2021 – acestea sunt, pe scurt, problemele depistate de auditori la Teatrul „Mihai Eminescu”.

În urma controlului, a fost constituită a comisie de cercetare administrativă care să pună în aplicare măsurile stabilite de auditori. Din comisie au făcut parte doi funcţionari din Primăria Botoşani şi un reprezentant al teatrului.

Probleme în privinţa achiziţiilor publice

În primăvara acestui an, inspectorii Camerei de Conturi Botoşani au constatat că la Teatrul „Eminescu” nu s-au respectat prevederile referitoare la achiziţiile publice, drept pentru care instituţia de cultură finanţată de la bugetul local a fost amendată cu 5.000 de lei. Atunci s-a constatat că instituţia nu a derulat achiziţii publice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Spre exemplu, toate achiziţiile publice din 2020, în valoare de 238.105 de lei s-au efectuat în mod direct, fără ca anunţurile să fie publicate pe SEAP.

Ulterior, în urma auditului, s-a recomandat ca teatrul să plătească amenda de 5.000 de lei, după care să recupereze banii de la Traian Apetrei, fostul director al instituţiei, deoarece acesta a reprezentat instituţia şi a fost ordonator de credite.

Probleme şi la contabilitate

În urma auditului s-a stabilit că teatrul, în calitate de autoritate contractantă, nu a respectat nici prevederile din legea contabilităţii. Astfel, contractul de prestări servicii de contabilitate a reprezentat o cheltuială în plus pentru Teatrul „Mihai Eminescu”, drept pentru care documentul, încheiat cu firma Expert Consultant Botoşani, va fi reziliat unilateral de către conducerea instituţiei.

Contractul mai este valabil până la finele acestui an, iar firma are obligaţia să depună bilanţul anual.

Consilier juridic pus la plată

În urma auditului s-a stabilit de asemenea că nu au fost respectate condiţiile legale privind achiziţionarea de servicii de consultanţă juridică. Practic, aceste servicii au fost achiziţionate prin semnarea unui contract civil, act ce a fost scos din uzanţa fiscală, după modificarea Codului Fiscal, în ianuarie 2016. Teatrul „Mihai Eminescu” a avut contract civil de prestări servicii juridice cu Albert Tanasă, fost director al societăţii Nova Apaserv.

Legal, oficialul nu avea dreptul de a acorda consultanţă juridică decât în anumite condiţii, care nu au fost respectate. Potrivit reprezentanţilor primăriei, relaţia profesională dintre consilierul juridic şi beneficiarul serviciilor sale se realizează numai în baza unui contract individual  de muncă, fie că este vorba despre un contract cu normă întreagă, respectiv opt ore de muncă sau cu timp parţial, cu respectarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor legale. Date fiind cele constatate, s-a dispus rezilierea contractului de prestări servicii juridice încheiat cu Albert Tanasă. Consilierul juridic a fost înştiinţat în privinţa denunţării unilaterale a contractului încheiat în septembrie 2016 şi că trebuie să restituie 39.278 de lei.

Totodată, instituţia de cultură trebuie să achiziţioneze servicii de consultanţă juridică prin SEAP, de la societăţi special organizate în acest sens sau să încheie un contract de muncă cu normă redusă, cu o persoană fizică abilitată legal de a acorda servicii de consultanţă juridică.

Marius Rogojinschi trebuie să restituie 17.200 de lei

Auditul a mai evidenţiat faptul că Teatrul „Mihai Eminescu” a încheiat unele contracte de cesiune drepturi de autor, cu încălcarea legislaţiei privind starea de incompatibilitate. Astfel, conducerea teatrului a încheiat în perioada 2019 – 2021 câteva contracte de tip cesiune drepturi de autor cu Marius Rogojinschi, consilier municipal PSD, directorul Teatrului „Vasilache”, membru în consiliul administrativ al Teatrului „Mihai Eminescu”, în calitate de actor, pentru repetiţii în vederea susţinerii unor spectacole. La unele dintre contracte, Marius Rogojinschi nu a putut face dovada participării la repetiţii, activitate pentru care a fost plătit conform clauzelor contractuale.

Din decembrie 2020, Marius Rogojinschi a fost numit membru în consiliul administrativ al teatrului şi nu mai avea dreptul, potrivit legii, să încheie contracte de cesiune drepturi de autor, aflându-se în stare de incompatibilitate. Date fiind cele constatate, au fost reziliate contractele de cesiune drepturi de autor încheiate pe 14 ianuarie şi 2 aprilie 2021 cu Marius Rogojinschi. Acesta trebuie să restituie teatrului 17.200 de lei, cu titlu de prejudiciu produs instituţiei.

Echipa de audit public intern a recomandat ca plăţile pentru contractele de cesiune drepturi de autor să se facă strict pe baza actelor ce dovedesc prestaţiile artistice, respectiv documente ce fac dovada prezenţei la repetiţii sau la spectacole.

Verificări extinse vizând contractele de colaborare

Totodată, până pe 29 noiembrie 2021, Alexandru Vasilachi, directorul Teatrului „Mihai Eminescu”, trebuie să extindă verificările la contractele de colaborare încheiate de instituţie, în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2021 şi să stabilească legalitatea sumelor plătite cu titlu de remuneraţie şi prezenţa la repetiţii/spectacole.

Comisia de cercetare administrativă a mai decis ca, în cazul în care persoanele vizate nu vor returna sumele stabilite în urma controlului, să fie promovate acţiuni în instanţă.

Toate cele trei persoane care trebuie să restituie bani Teatrului „Mihai Eminescu”, respectiv Traian Apetrei, Albert Tănase, Marius Rogojinschi, au anunţat că se vor adresa instanţei.

Deja ai votat!