Probleme uriașe la Depozitul de deșeuri de la Stăuceni. Autorizația de mediu ar putea fi suspendată

Depozitul de deșeuri de la Stăuceni riscă să se aleagă cu autorizația de mediu suspendată. Un control făcut de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Botoșani la depozit a scos la iveală mai multe abateri. Pentru remedierea neconformităților constatate au fost stabilite cinci măsuri cu termen și trei măsuri cu termen permanent. Totodată, comisarii de mediu au aplicat trei sancțiuni contravenționale în cuantum de 140.000 lei și au transmis către Agenția Națională de Mediu Botoșani o notificare prealabilă în vederea suspendării autorizației integrate de mediu.

Astfel, în urma controalelor realizate la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CMID) Stăuceni, comisarii de mediu au constatat nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu, respectiv exploatarea neconformă a stației de epurare ape uzate de tip mecano-biologică cu treapta de epurare avansată (nanofiltrare), precum și pomparea concentratului pe corpul depozitului, fapt ce a dus la acumularea în timp, la baza celulei 1 de depozitare a unei cantități considerabile de levigat și concentrat (peste 10.000 mc), care pune în pericol stabilitatea depozitului. Astfel, din cauza neasigurării tratării acestor deșeuri lichide acumulate la baza celulei, nivelul acestora a ajuns la 5 cm sub nivelul membranei de etanșeizare a celulei, existând pericolul deversării în șanțul perimetral și în emisar.

O altă abatere ar fi modificarea instalației autorizate prin amenajarea și punerea în funcțiune a stației de epurare cu osmoza inversă, instalarea puțurilor de colectare a gazului de depozit și punerea pe poziție a substațiilor de colectare, fără notificare și fără obținerea actelor de reglementare și revizuirea autorizației integrate de mediu. În plus, susțin comisarii de mediu, cei de la depozit nu ar fi respectat condițiile, frecvența și valorilor impuse pentru asigurarea monitorizării indicatorilor calității apei freatice, apelor pluviale și apelor uzate epurate descărcate în canalul de desecare CES și emisar pârâul Burla.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția mediului. Garda de Mediu a transmis către APM Botoșani NOTIFICARE PREALABILĂ în vederea suspendării autorizației integrate de mediu.

Problemele semnalate de Garda Națională de Mediu nu sunt singulare. Din cauza unor alunecări de teren care au apărut în adâncime, digul estic al celulei a suferit o serie de tasări și fisuri care ar putea duce la iminența unor deversări necontrolate de levigat și implicit la contaminarea apelor subterane și de suprafața cu levigat. Situația a fost descoperită cu ocazia unor lucrări de monitorizare și a ajuns inclusiv în atenția Gărzii de Mediu, care a dispus luarea unor măsuri urgente pentru evitarea unui accident ecologic. Riscul este major, iar în situația în care lucrările nu vor fi efectuate, depozitul de la Stăuceni riscă să fie închis. Eroziunile s-ar fi manifestat la o adâncime de 11 și respectiv 15 metri, după apariția unor izvoare subterane de apă în zona adiacentă. În urma acestor probleme, reprezentanții Consiliului Județean (CJ) au solicitat o expertiză, care a confirmat eroziunea, și s-a dispus adoptarea unor măsuri cu caracter pro-activ în perioada pre-dezastru, pentru evitarea deversărilor. Din acest motiv, CJ a decis în ședința extraordinară din 2 noiembrie a.c. alocarea unor sume de bani din Fondul de rezervă, destinat întreținerii, înlocuirii și dezvoltării (FIID) pentru repararea digului estic, a platformei stației de tratare levigat și a digului nordic.

Depozitul de la Stăuceni a fost făcut cu fonduri europene. Lucrările au început în 2012 și au durat aproape trei ani, costând peste 143 de milioane de lei. În urmă cu doi ani, în zona de colectare a deșeurilor de plastic a izbucnit un incendiu masiv, pompierii având nevoie de două zile pentru a-l stinge. Focul a afectat o suprafaţă de 2.000 de metri pătraţi şi o cantitate de deşeuri de aproximativ 8.000 de metri cubi, iar cauza avansată de pompieri a fost autoaprinderea materialelor depozitate acolo, din cauza inexistenței instalației de captare a gazului. Atunci, administratorului depozitului i s-a trasat măsura de a monta instalația de captare de gaz, mai ales că pe anumite zone din groapă se atinsese de mult înălțimea care impune acest lucru prin proiect. Anul trecut, pentru a monta instalația de gaz, angajații depozitului au fost nevoiți să împingă deșeurile în zonele în care băltea apa pluvială, iar aceasta a revărsat. Astfel, din corpul depozitului a început să se scurgă levigat direct în rigola perimetrală de colectare a apelor pluviale și prin intermediul unui colector din beton, în sistemul de descărcare în trepte, către canalul de desecare cu evacuare finală al SGA în pârâul Burla.Apa murdară a ajuns până la Sulițoaia, în coada acumulării Dracșani, în zona cu stuf.

 

Deja ai votat!