Prieteni cu Eminescu: Teodor Nica

Pe 2 februarie 1872, societatea „România Jună”, în una din „reuniunile sociale”, îl înainta în „cin” și îi înmâna lui Teodor Nica o „carte domnească” cu prilejul trecerii doctoratului:

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pre pămînt pace și întru oameni bunăvoire.

Citește muritoriule acest hrisov al nostru și de mîngăere împlese-va sufletul tău. Vă leat hiind de la facerea lumii 7380 iară de la Hristos 1872 și hindure marele praznic al Siretinei adunatu-s-au bătrînii obștei din chesariceasca cetate a Beciului și slim au făcut după vechiu obiceaiu despre ceale obștești și ca să se ție în bună rîndueală. Și au oblicit bătrînii precum că afla-se în sănul obști un sdravăn fecior de bun neam născut. Că taică-său ce se zice Gheorghhie Nica fost vestit negustoriu în cetatea Brașovului hiindure că de acolo capătă neamul rîmplenesc marfa cea mai bună și mai scumpă și pînă dincolo de Țarigrad era cunoscut numele lui. Iar hii-su d[umnea]lui Toader Nica  n-o voit să se îndeleatnicească cu negustoriea și tare îi place carte care este negustoriea cea mai mare. Și încă de mic era tare deschis la cap. Și după ce o hălăduit  cu ajutorul D[om]nului școlile obștei rîmplenești din cetatea Brașovului nu s-o îndestulat cu atîta ci mai departe o rîvnit cu duhul. Și viind la Beciu o întrat în școala chesaricească și o învățat toate pravilele din lume și foarte tare s-o pricopsit” (M. Vulpe, Din documentele „României June”, în: „Manuscriptum”, nr. 1, 1978, p. 38). „Cartea” era semnată de Vasile Grigorovici, Ion Pop, I. Slavici, Ioann Popazu, Hariton Ciurcu, Ioan Ciurcu, Mihai Eminescu, Niculae Onciu, Toma Micher, Ioan Hosanu, Eurel Beleș, Samoil Isopescu, Vasile Bumbac, Epaminonda Bucevschi și Mihai Grigorovici, care formau „divanul”.

Teodor Nica se născuse în Brașov, așa cum consemna  „cartea”.  Negruzzi fixa data de 10 februarie 1846 ca ziua nașterii lui Teodor  Nica, C. Diaconovich – 26 februarie 1846, Sextil Pușcariu va indica anul 1845. Era fiul negustorului brașovean Gheorghe Nica, al cărui nume apare frecvent în documentele vremii și în studiile despre comerțul din epocă, fiind menționat „Gheorghe Nica și tovărășia”, activ în ghilda negustorilor, contribuind cu fonduri la diverse colecte sau la constituirea societăților negustorești, ales și în consiliul de directori al acestora (a se vedea: D.Z. Furnica,  Din trecutul românesc al Brașovului. Documente comerciale 1741-1860, București, 1937).

Teodor Nica a făcut gimnaziul la Brașov, fiind din prima promoție a „maturizanților”. A absolvit Universitatea din Viena cu titlul de „doctor în drept și în științele de stat” – consemna S. Pușcariu (citat după: Vulpe, p. 37).

I.Negruzzi „telegrafia” în  Dicționarul Junimii: „Născ. în Braşov, în 10 fevr. 1846. Intrat în Junimea în mijlocul unei Aniversări în anul 1875. Nu scrie nimic, face acum pe advocatul în Bucureşti şi se arată prin Iaşi mai mult la Aniversări. Fost director la Ministerul de Instrucţie publică în vremea lui Maiorescu şi, din această cauză, mult preţuit de Caracudă” (I. Negruzzi, Amintiri de la Junimea, București, p. 299).

(va urma)

Ala Sainenco, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”

Deja ai votat!