Sute de persoane vor fi incluse în Programul “A doua şansă în educaţie”

În perioada 2021 – 2023, Asociaţia Inter Concordia Botoşani, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, derulează Proiectul „A doua şansă în educaţie, o nouă şansă în viaţă”. Proiectul vizează reducerea numărului de persoane care au părăsit timpuriu şcoala. Beneficiarii vor primi servicii de consiliere, educaţie şi formare.

Instituţiile implicate în proiect estimează că în acest program vor fi incluse 600 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala, pentru acestea urmând a se crea noi oportuniţi în domeniul consilierii, educaţiei şi formării. 396 de beneficiari din grupul ţintă vor finaliza programe de tip „A doua şansă”, dintre care 60 vor obţine o calificare, având astfel şanse sporite să-şi găsească un loc de muncă.

Demersuri pentru folosirea spaţiilor fără plata chiriei şi utilităţilor

Ca partener în proiect, IŞJ răspunde de selecţia unităţilor de învăţământ unde se derulează proiectul, selecţia cadrelor didactice şi derularea programului „A doua şansă”. Acest program se va derula în trei unităţi din municipiul Botoşani (Liceul „Elie Radu”, Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” şi Şcoala Gimnazială nr. 2), respectiv în câte o şcoală din Dorohoi, Ştefăneşti, Todireni, Coşula şi Albeşti.

Facem precizarea că în bugetul proiectului, pentru partenerul Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani nu sunt alocate sume pentru închirierea/plata utilităţilor aferente spaţiilor şcolare în care se se vor desfăşura cursurile din cadrul programului <A doua şansă>. Având în vedere importanţa acestui proiect prin indicatorii propuşi a fi îndepliniţi, vă rugăm să ne sprijiniţi prin reanalizarea HCL 366 din 30 septembrie 2021 şi HCL nr. 397 din 28 octombrie 2021, în sensul folosirii spaţiilor şcolare pentru derularea cursurilor de <A doua şansă>, destinaţia acestor spaţii rămânând neschimbată, respectiv educaţie – învăţământ, costurile legate de utilităţi urmând a fi gestionate din bugetul unităţilor de învăţământ, prin hotărâri ale consiliilor de administraţie, după caz”, se arată în adresa trimisă Primăriei şi Consiliului Local Botoşani.

Deja ai votat!