Constantin Olaru – Desfiinţarea Liceului “Elie Radu” ar însemna o dramă pentru învăţământul botoşănean

Liceul „Elie Radu” nu îşi va pierde personalitatea juridică. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean va lua o decizie în zilele următoare, soluţia fiind aceea a arondării unei grădiniţe la liceul care este singurul cu profil construcţii din judeţ. Constantin Olaru, fost director al liceului timp de 23 de ani, pensionat în anul 2004, susţine că este o soluţie de moment, care trebuie urmată de măsuri care să readucă în atenţia elevilor această unitate care la anul va sărbători jumătate de secol de la înfiinţare.

Liceul „Elie Radu” – primul liceu tehnologic din judeţ

Liceul a fost înfiinţat în anul şcolar 1972 – 1973, fiind primul liceu tehnologic din judeţul Botoşani, având două clase cu durata de şcolarizare de cinci ani. Primul director al liceului a fost profesorul Maria Ciobanu, detaşată de la Liceul „AT Laurian” care a „scos” una dintre cele mai bune promoţii.

Unitatea a luat fiinţă din nevoia crescândă de constructori, nevoie vizibilă şi în zile noastre. În timp, numărul claselor a crescut, ca şi numărul elevilor înmatriculaţi la învăţământ liceal, profesional şi de ucenici.

Datele statistice arată că, de la cele două clase înfiinţate în anul 1972  – 1973 s-a ajuns pe parcurs la circa 50 de clase, cu un efectiv total de peste 1900 de elevi (în anul şcolar 1984 – 1985).

În anul 2002 – 2003, liceul a sărbătorit 30 de ani de la înfiinţare, prilej cu care a fost dezvelit şi bustul ilustrului inginer botoşănean, al cărui nume îl poartă liceul.

În privinţa planului de şcolarizare, ca punct de reper, fac trimitere la anul şcolar 2002 – 2003. Atunci erau la învăţământ de zi opt clase a IX-a (231 de elevi), opt clase a X-a (206 de elevi), şapte clase a XI-a (177 de elevi) şi opt clase a XII-a (170 de elevi), două clase a XII-a cu frecvenţă redusă (46 de elevi). Practic, erau 33 de clase cu 830 de elevi la liceu.

La învăţământul profesional erau trei clase Anul I (95 de elevi), trei clase Anul II (70 de elevi), trei clase Anul III (77 de elevi), rezultând nouă clase şi 242 de elevi. La Şcoala de ucenici erau trei clase Anul I (125 de elevi) şi cinci clase Anul II (145 de elvi), rezultând opt clase cu 370 de elevi. Din cele expuse anterior, rezultă că Liceul <Elie Radu> avea, în anul şcolar 2002 – 2003, 50 de clase cu 1.342 de elevi”, a declarat profesorul Constantin Olaru.

Potrivit fostului director, această unitate a avut şi Şcoală de maiştri. A şcolarizat cinci promoţii la învăţământ seral – maiştri în construcţii civile şi industriale şi în alte domenii de activitate.

Este cunoscut faptul că în ultimii ani populaţia şcolară a scăzut, însă se putea face mai mult pentru promovarea liceului şi atragerea elevilor la această unitate de învăţământ.

În liceu îşi desfăşurau activitatea 60 de cadre didactice, profesori şi ingineri, 12 maiştri instructori, precum şi 28 de cadre – personal auxiliar şi nedidactic. Constantin Olaru susţine că era un colectiv minunat în rândul căruia era o atmosferă de competiţie.

Liceul „Elie Radu” are o bază materială de invidiat

Baza materială a unităţii include: Corp clădire cu 16 săli de clasă şi două laboratoare, cabinete şcolare în care se predau toate disciplinele de învăţământ, clădire ateliere : atelier construcţii finisaje, atelier instalaţii construcţii, microbază de producţie în construcţii, două ateliere lăcătuşărie şi un atelier prelucrarea lemnului, internat şi cantină cu peste 200 de locuri, anexe (beci şi gospodărie anexă), sală de sport, centrală termică pe gaze naturale şi combustibil lichid. Liceul are un parc dendrologic, unicat în judeţul Botoşani, înfiinţat în anii 1977 – 1978 şi fântână cu apă potabilă, realizată în anul 1999.

Dintr-o unitate cu multe probleme de rezolvat, în timp, s-a ajuns ca în anul şcolar 2000 – 2001 să devină liceu reprezentativ în învăţământul botoşănean.

În ultimii ani însă liceul a întâmpinat mari probleme în realizarea planului de şcolarizare. În anul 2012 – 2013, liceul avea doar 364 de elevi, pentru ca în prezent să mai aibă 293 de elevi.

“Sperăm ca raţiunea şi înţelegerea să învingă”

Constantin Olaru apreciază că desfiinţarea acestui liceu ar reprezenta o dramă pentru învăţământul botoşănean. Fostul director speră ca raţiunea şi înţelegerea să învingă şi face  apel la toţi oficialii botoşăneni să facă mai mult pentru pregătirea specialiştilor în domeniul construciilor civile şi industriale, aşa cum sunt sprijinite şi liceele agricole.

În aceste momente de cumpănă pentru Liceul <Elie Radu> pot spune că liceul a trecut prin momente mult mai grele, dar oamenii cu omenia lor le-au rezolvat. Fac apel din inimă la cadrele didactice din şcoală, la cadrele didactice pensionare care au lucrat cu drag, au pus umărul la greu şi la bine (sunt câteva sute), au contribuit cu efort la ridicarea liceului, la foştii absolvenţi (zeci de mii), care fac cinste şcolii noastre, să sprijine Liceul Tehnologic <Elie Radu> pentru a ieşi din impas. Sunt soluţii suficiente, numai dacă se vrea. Să credem cu tărie că liceul nostru „Elie Radu” va renaşte şi va fi mai mult decât a fost vreodată. Să întâmpinăm  sărbătoarea Naşterii Domnului cu multe bucurii, cu rugăciuni pentru iertare. Să ne iertăm unii cu alţii pentru greşelile noastre”, a concluzionat Constantin Olaru.

Deja ai votat!