Mii de persoane primesc indemnizații la nivelul minim pentru creșterea copilului

Județul Botoșani este unul foarte polarizat, unul al extremelor din punct de vedere al veniturilor obţinute de cetăţeni. Acest fapt este confirmat încă o dată şi de situația indemnizațiilor pentru creșterea copilului. Astfel aproape două treimi dintre beneficiari primesc suma minimă, respectiv 1.250 de lei pe lună, în timp ce doar câteva mame primesc cuantumul maxim, respectiv 8.500 de lei lunar.

Potrivit Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), în luna noiembrie a acestui an, în județul nostru, s-au plătit 2.922 de indemnizații pentru creșterea copilului, suma totală fiind de 5.858 lei.

Cele mai multe dintre acestea, adică 1.270, au fost la nivelul minim reglementat de lege, iar 38 ating plafonul maxim, 8.500 de lei. Pentru a ajunge la un astfel de venit, beneficiarul trebuie să fi avut înainte de a intra în concediul pentru creșterea copilului un venit mediu de peste 10.000 de lei pe lună în ultimul an.

La nivel național, numărul persoanelor care au beneficiat de ajutor pentru creşterea copilului a fost, în luna noiembrie a acestui an, de  173.636, în urcare uşoară faţă de luna octombrie când au fost 172.907 de beneficiari. În noiembrie, cele mai multe persoane erau înregistrate în București, respectiv 23.925, precum şi în judeţele Cluj, 9.054, Timiș, 7.949 și Iași, 7.416.

Condiții pentru a beneficia de indemnizaţie 

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, cetăţenii trebuie să îndeplinească diverse condiții. „Pentru a beneficia de indemnizații persoanele trebuie ca în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului să fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”, a declarat Sebastian Tocariu, director executiv AJPIS Botoșani.

Cele 12 luni prevăzute pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au
aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații. Astfel, pot primi cei care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.

De asemenea, primesc indemnizații și persoanele care au beneficiat de pensie de invaliditate, se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului sau se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă.

 

Deja ai votat!