Peste 2.000 de persoane beneficiază de alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

Numărul persoanelor care primesc alocație pentru susținerea familiei monoparentale la nivelul judeţului Botoşani este în scădere. Astfel, în perioada 1 ianuarie-30 noiembrie, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), a plătit alocație unui număr mediu de 2.310 beneficiari, cu 312 mai puțin față de primele șase luni ale anului trecut, când de aceste facilități au beneficiat 2.622 de botoșăneni.

Cuantumul alocaţiilor este stabilit diferenţiat, în funcţie de venit şi de numărul copiiilor. Astfel, alocaţia de susţinere se acordă dacă familia realizează venituri nete lunare de până la 200 lei inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei fiind de 107 lei pentru cei care au un copil, 214 lei pentru familia cu doi copii, 321 lei, cu trei copii și 428 lei pentru familia cu patru copii sau mai mulţi copii. La această categorie sunt înregistrați 1.327 de beneficiari.

Cei care au un venit net mediu lunar de peste 200 lei şi până la 530 lei inclusiv, încasează lunar 102 lei pentru familia cu un copil, 204 lei, pentru cei cu doi copii, 306 lei, cu trei copii și 408 lei pentru familia cu patru copii sau mai mulţi copii. Potrivit AJPIS, în Botoșani sunt 266 de beneficiari la această categorie.

“Alocația familială complementară este un beneficiu care a fost abrogat la apariția Legii Nr. 277, din 24 decembrie 2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei”, a declarat Sebastian Tocariu, director executiv al AJPIS, Botoșani.

Condiții pentru a beneficia de alocație pentru susținerea familiei

Acordarea alocaţiei pentru suținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor. De asemenea, are ca scop şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, potrivit AJPIS.

“Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită familie monoparentală. Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap”, a declarat Sebastian Tocariu.

De asemenea, dacă unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia pentru suținerea familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului.

Deja ai votat!