Funcţionară a Primăriei Mihai Eminescu despistată de ANI în conflict de interese

Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a nouă persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010. Între acestea se află şi funcţionară a Primăriei Mihai Eminescu.

Potrivit ANI, PINTILEI MARICICA, Funcționar public în cadrul Primăriei Com. Mihai Eminescu, Jud. Botoșani – Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului a fost în CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV.

În perioada 2016-2019, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat/avizat în calitate de arhitect șef autorizațiile de construcție pentru persoane fizice, care au avut la bază documentația întocmită de societatea comercială în cadrul căreia soțul său a deținut funcția de administrator și calitatea de asociat unic, iar fiul său deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic, încălcând astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Deja ai votat!