sâmbătă, iunie 10, 2023
AcasăAnunțuri Consiliul Județean BotoșaniOrdine de zi C.J. din 24.02.2023

Ordine de zi C.J. din 24.02.2023

 PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 24 februarie 2023, ora 1000, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente). (Proiect nr. 14 din 19.01.2023)
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 4, aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”. (Proiect nr. 34 din 06.02.2023)
 3. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizațiilor de construire/desființare de către Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în vederea realizării unor investiții de interes județean. (Proiect nr. 35 din 06.02.2023)
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2023. (Proiect nr. 36 din 13.02.2023)
 5. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Sulița. (Proiect nr. 37 din 14.02.2023)
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani. (Proiect nr. 39 din 14.02.2023)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 852 mp, situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 39, mun. Botoșani, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia. (Proiect nr. 40 din 14.02.2023)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul special, din bugetul propriu județean, începând cu semestrul II al anului școlar 2022/2023. (Proiect nr. 41 din 15.02.2023)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani. (Proiect nr. 48 din 16.02.2023)
 10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană + Corpul B al Consiliului Județean Botoșani”. (Proiect nr. 49 din 16.02.2023)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000–12+500, județul Botoșani”. (Proiect nr. 50 din 16.02.2023)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293, Mileanca–Codreni–Puțureni–Coțușca, km 26+090–41+050, județul Botoșani”. (Proiect nr. 51 din 16.02.2023)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. (Proiect nr. 52 din 16.02.2023)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești – Murguța – Dobârceni, km 2+400–13+010, judetul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”. (Proiect nr. 53 din 16.02.2023)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 54 din 16.02.2023)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI CONEXE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Botoşani, Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani, Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani. (Proiect nr. 56 din 16.02.2023)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Săveni. (Proiect nr. 57 din 16.02.2023)
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. (Proiect nr. 58 din 16.02.2023)
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret. (Proiect nr. 60 din 16.02.2023)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 80.000.000 lei. (Proiect nr. 61 din 16.02.2023)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății. (Proiect nr. 62 din 17.02.2023)
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioare.  (Proiect nr. 63 din 17.02.2023)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. (Proiect nr. 38 din 14.02.2023)
 24. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 42 din 16.02.2023)
 25. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 43 din 16.02.2023)
 26. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 44 din 16.02.2023)
 27. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 45 din 16.02.2023)
 28. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 46 din 16.02.2023)
 29. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 47 din 16.02.2023)
 30. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea unui membru în consiliul de administrație. (Proiect nr. 59 din 16.02.2023)
 31. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 31 ianuarie 2023.
 32. Interpelări.
 33. Diverse:
 34. a) Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie – decembrie 2022)
 35. b) Raport de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani pe anul 2022.

 

Ședința este publică.

 

    PREŞEDINTE,

     Doina-Elena Federovici

Deja ai votat!
Botoșani
cer fragmentat
28.6 ° C
28.6 °
27.8 °
46 %
1.2kmh
75 %
sâm
25 °
Dum
21 °
lun
12 °
mar
16 °
mie
22 °

CARICATURA ZILEI

POZA ZILEI

Preocuparea ca orașul să miroase frumos are din ce în ce mai mulți adepți implicați.

EDITORIAL

Recenta confruntare dintre primarul PSD Cosmin Andrei și consilierul local PNL Eugen Turcanu nu mai miră pe nici un botoșănean care a urmărit cât...

EPIGRAMA ZILEI

Marea mea nedumerire Tot nu s-a elucidat: Oare lanțul de iubire Poate fi sudat? -Dumitru MONACU

HAPPY CINEMA

POLITICĂ EDITORIALĂ

Politica editorială a Monitorului de Botoșani

Monitorul de Botoşani este un cotidian lansat pe 24 iunie 1995, cu distribuţie pe raza judeţului Botoşani. În ultimii ani tot timpul a fost...

ÎN ATENȚIA CITITORILOR

În atenţia cititorilor

Este foarte important pentru redacţia noastră  să ofere cititorilor  posibilitatea de a comunica cu noi  rapid şi uşor. Astfel, pentru: - a ne aduce la...

MONITORUL DE BOTOȘANI – COD DE CONDUITĂ

Codul de conduită al jurnalistului

În prezentul Cod, noţiunea de interes public va fi înţeleasă pornind de la următoarele premise: - Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii este de interes...